Certyfikat dla lotniska Wrocław-Strachowice

1 sierpnia 2017 r., po pomyślnie przeprowadzonym procesie certyfikacji, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał certyfikat dla lotniska Wrocław-Strachowice (EPWR). Certyfikat wydano na czas nieokreślony. Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) Nr 139/2014, ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk, wprowadzony został na poziomie unijnym nowy system certyfikacji, oparty na nowych zasadach i procedurach. Podstawą tego systemu jest standaryzacja wymagań dla lotnisk w całej Europie, przy jednoczesnym zachowaniu elastycznego i indywidualnego podejścia do infrastruktury lotniczej. Aktualnie Port Lotniczy Wrocław S.A. jest jedenastym w Polsce (po Bydgoszczy, Krakowie, Rzeszowie, Katowicach, Lublinie, Gdańsku, Warszawie, Zielonej Górze, Poznaniu i Modlinie) lotniskiem, które uzyskało certyfikat po spełnieniu wymagań UE. Do końca 2017 roku wszystkie krajowe porty lotnicze, które obsłużyły ponad 10 000 pasażerów rocznie przez kolejne trzy lata, muszą przejść proces konwersji certyfikatu. Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Komentarze

Popularne posty