Przełomowe spotkanie ws. rozwoju sportu dronowego w Polsce


Dynamiczny rozwój bezzałogowców i ich zastosowania w wielu dziedzinach życia ma przełożenie na szybki wzrost popularności sportu dronowego w związku z czym Aeroklub Polski zaprosił fachowców w dziedzinie sportów dronowych oraz delegata do FAI na spotkanie dotyczące przyszłości sportu dronowego w Polsce. Na spotkaniu, którego organizatorem był członek Zarządu Aeroklubu Polskiego – Wiktor Wyszywacz, przedstawiono sytuację wyścigów dronowych na świecie i charakterystykę kilku najważniejszych organizacji światowych i europejskich zajmujących się zawodami dronowymi. Krzysztof Chartanowicz – doświadczony polski zawodnik – zauważył, że FAI, niezależnie od komercyjnych zawodów dronowych, stara się firmować imprezy dronowe wyłaniające mistrzów państw, Europy i świata. Przez ponad 2 godziny uczestnicy spotkania dyskutowali nad perspektywą najbliższych lat, tak aby jak najbardziej zaktywizować środowisko sportu dronowego i dostosować działania AP. Prezes Aeroklubu Polskiego – Włodzimierz Skalik zaproponował, by powołać w ramach Komisji Modelarskiej, podkomisję zajmującą się tylko sportem dronowym. Do najbliższych zadań podkomisji zaliczono przygotowanie stosownych dokumentów organizacyjnych dotyczących rywalizacji w sporcie dronowym, takich jak regulaminów PP, MP, powoływania KN i pochodnych, przygotowanie 3 imprez PP i MP w 2018 r. Uzyskano deklaracje kompetentnych osób do działania w składzie podkomisji, którą powoła Zarząd AP. Rozważano popularyzację i organizację wyścigów dronowych w klasie mikro, open, freestyle lub innych. Analizowano sposoby finansowania sportu dronowego. Ustalono, że podkomisja wspólnie z ZAP powinny wypracować sposoby promocji sportu dronowego przygotowując pokazy, promocje, eventy itp. jako produkt dla odbiorów, którzy mogą sponsorować rozwój tego sportu . To wielki przełom w popularyzacji sportów dronowych. Polscy zawodnicy są na bardzo wysokim poziomie i już w tej chwili mają ogromne doświadczenie i dużo osiągnięć. Źródło: Aeroklub Polski

Komentarze

Popularne posty