PAŻP rozwija sieć radarową

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podpisała umowę z Konsorcjum B&W na wybudowanie czterech nowych Ośrodków Radiolokacyjnych wyposażonych w radary wtórne MSSR Mode S.
Ośrodki będą zlokalizowane w okolicach miast:
• Szczecinka (miejscowość Skotniki),
• Łomży (miejscowość Mściwuje),
• Tarnobrzegu (miejscowość Dąbrownica)
• Rzeszowa (miejscowość Stobierna).
Radar Wtórny MSSR (Monopulse Secondary Surveillance Radar) jest obecnie standardem w cywilnej kontroli ruchu lotniczego. Działa we współpracy z transponderami umieszczonymi na pokładach samolotów. Radar wysyła impulsy z zapytaniem, na które "odpowiada" transponder wysyłając kod identyfikujący samolot, wysokość statku powietrznego, jego prędkość oraz wiele innych informacji dla celów wykonywania kontroli ruchu lotniczego. Dane z radarów przekazywane są do systemu operacyjnego Pegasus_21, tworzącego zobrazowanie sytuacji ruchowej w polskiej przestrzeni powietrznej, na którym pracują kontrolerzy ruchu lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Nowe radary wtórne powinny zostać oddane do pracy operacyjnej w IV kwartale 2018 r. Wartość inwestycji to ponad 46 mln złotych. Źródło: PAŻP

 

Komentarze

Popularne posty