Samoloty i śmigłowce na ćwiczeniach osłony transportu morskiego

Osłona szlaków żeglugowych i niedopuszczenie do blokady portów to główne zadanie każdej floty wojennej. Na co dzień drogą morską prowadzona jest wymiana handlowa oraz ruch pasażerski. W sytuacji kryzysowej to najefektywniejsza droga dostarczenia wsparcia sojuszniczego i surowców strategicznych. Dlatego od bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych w dużej mierze zależy niezakłócony rozwój gospodarki każdego państwa morskiego. Na Bałtyku rozpoczynają się ćwiczenia Okrętowej Grupy Zadaniowej (OGZ). Ich zasadniczym celem jest doskonalenie prowadzenia operacji osłony transportu morskiego. Działania jednostek 3. Flotylli Okrętów w ramach OGZ potrwają do najbliższego czwartku. Będą to głównie ćwiczenia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych, którymi dostarczane są surowce i towary o znaczeniu strategicznym. Inaczej mówiąc, okręty będą tworzyć swoistego rodzaju parasol bezpieczeństwa dla poruszającego się po morzu transportu. Dzisiaj Port Wojenny w Gdyni opuściły: okręt rakietowy ORP Grom i okręt podwodny ORP Sęp. Z okrętami współpracować będzie także lotnictwo morskie, w tym śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych Mi-14PŁ i pokładowy SH-2G, samoloty patrolowo-rozpoznawcze Bryza oraz samoloty Sił Powietrznych typu MiG-29. Działania sił głównych będą zabezpieczać: zbiornikowiec ORP Bałtyk oraz okręt ratowniczy ORP Lech. Podczas manewrów załogi okrętów przećwiczą manewrowanie w szykach oraz procedury prowadzenia łączności, będą monitorować szlaki żeglugowe oraz sytuację powietrzną. Przećwiczą osłonę transportu morskiego przed atakami z powietrza oraz atakami okrętów nawodnych i podwodnych. Prowadzić będą również strzelania artyleryjskie. W trakcie działań okręty przetrenują elementy zaopatrywania w morzu, tzw. RAS (ang. Replenishment at Sea). Równolegle do działań bojowych prowadzone będą symulowane akcje ratownicze z udziałem między innymi specjalistycznych grup nurkowych. Załogi samolotów i śmigłowców Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej realizować będą zadania rozpoznania akwenów znajdujących się poza zasięgiem, środków radiolokacyjnych okrętów. Będą wskazywać potencjalne cele do przeprowadzenia symulowanego ataku zarówno dla okrętów jak i wydzielonych sił Morskiej Jednostki Rakietowej. Będą także prowadzić operację osłony szlaków żeglugowych przed atakami spod wody oraz działania pozorujące zagrożenia asymetryczne z powietrza. Dziennie na Bałtyku przebywa od 2 do 3 tysięcy jednostek co statystycznie stanowi blisko 15% globalnego transportu morskiego. Prowadzona jest wymiana handlowa, transfer surowców oraz ruch pasażerski. W polskich portach przeładowywanych jest średnio ok. 70 milionów ton ładunków rocznie. Tylko jeden kontenerowiec jest w stanie dostarczyć jednorazowo ponad 15 tysięcy kontenerów, a na jednym wycieczkowcu może być ponad 3 tysiące pasażerów To tylko wybrane przykłady rosnącego znaczenia transportu morskiego. To dlatego scenariusze ćwiczeń Marynarki Wojennej skupiają się na operacjach związanych z osłoną i obroną morskich szlaków komunikacyjnych, utrzymaniem panowania na morzu i niedopuszczeniem do blokady morskiej kraju, która oznaczałaby odcięcie od źródeł zaopatrywania. Wiele ćwiczeń obejmuje zatem przeciwdziałanie atakom z wody i powietrza oraz atakom okrętów podwodnych. W ich trakcie prowadzone są operacje antyterrorystyczne, antypirackie, a także operacje stabilizacyjne, wymuszania pokoju czy humanitarne. Manewry o takim charakterze są także kluczowe dla tworzenia atmosfery bezpieczeństwa na morzu koniecznej dla niezakłóconego rozwoju transportu i handlu morskiego. Źródło: Brygada Lotnictwa MW

Komentarze

Popularne posty