20-letnia prognoza FAA dla lotnictwa


Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) przedstawiła raport dotyczący przyszłości lotnictwa w USA, z którego wynika m.in., iż w 20 letniej perspektywie flota samolotów jednosilnikowych z napędem gaźnikowym, a także wylatana liczba godzin w tym segmencie, będą się zmniejszały o 0,8% każdego roku. Analitycy przewidują, iż liczba godzin wylatanych przez statki powietrzne wszystkich rodzajów GA będzie powoli rosła i pod koniec przyszłej dekady prawdopodobnie osiągnie poziom z 2007 r. Natomiast śmigłowce, eksperymentalne statki powietrzne oraz konstrukcje należące do segmentu LSA, w prognozowanym okresie będą zmniejszały swój udział w rynku. FAA przewiduje spadek liczby prywatnych pilotów, który będzie porównywalny do spadku floty jednosilnikowych samolotów z napędem gaźnikowym, tj. o 0,7% rocznie - co oznaczałoby wyraźną poprawę w porównaniu do 3,6% spadku obserwowanego corocznie od 2010 roku. W przypadku operacji komercyjnych, prognoza przewiduje, że liczba przewiezionych pasażerów na trasach wewnętrz USA będzie rosła o 2% rocznie, chociaż liczba pilotów posiadających certyfikaty ATP powinna wzrastać w mniejszym stopniu (o 0,5%), ponieważ przewoźnicy inwestują w bardziej pojemne statki powietrzne. Twórcy dokumentu ostrzegają, iż prognozy są zdecydowanie zależne od założeń dotyczących PKB, a "prognoza podstawowa zakłada, że w ciągu najbliższych kilku lat gospodarka będzie rosła w wyniku cięć podatkowych i wyższych wydatków na infrastrukturę". Źródło: AVweb/dlapilota

Komentarze