Zawodnicy z juniorskiego składu Samolotowej Reprezentacji Polski już niebawem zainaugurują sezon

Zawodnicy z juniorskiego składu Samolotowej Reprezentacji Polski już niebawem zainaugurują sezon zgrupowaniem, które odbędzie się na lotnisku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Aeroklubu Polskiego na rok 2017, w dniach 30.03 – 2.04.2017 r. na lotnisku w Depułtyczach Królewskich zostanie przeprowadzony trening pilotów Samolotowej Kadry Narodowej Juniorów. Organizatorem treningu jest przez Aeroklub Polski przy współudziale Komisji Samolotowej AP. Gospodarzem treningu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, która zarządza lotniskiem. Trening, który dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, traktowany jest jako cykl przygotowań Samolotowej Kadry Narodowej Juniorów do sezonu zawodów samolotowych 2017. Warunkiem uczestnictwa w treningu pilota i nawigatora jest posiadanie ważnej licencji sportowej w sporcie samolotowym. Każdy pilot-dowódca załogi musi posiadać ważną licencję pilota samolotowego lub odpowiednio świadectwo kwalifikacji, a także ważne kwalifikacje do wykonywania lotów na danym statku powietrznym. Kierownikiem treningu jest Marcin Skalik - członek Komisji Samolotowej Aeroklubu Polskiego oraz Samolotowej Kadry Narodowej, zastępcą Kierownika treningu jest Łukasz Puzio - dyrektor Centrum Lotniczego PWSZ Chełm, a Głównym Sędzią - Stanisław Cieślak. Marcin Skalik został wyznaczony pzrzez Komisję Samolotową AP na koordynatora sportowego, osobę odpowiedzialną za przygotowanie tras i zadań konkurencji nawigacyjnych, organizację ich przeprowadzenia oraz w porozumieniu z Sędzią Głównym treningu, podejmowanie decyzji o rodzaju i zakresie rozgrywanych konkurencji. Źródło: Samolotowa Reprezentacja Polski

Komentarze