Umowa na lądowisko dla śmigłowców LPR w Janowie Lubelskim podpisana

 
Szpital w Janowie Lubelskim będzie miał nowoczesne lądowisko dla śmigłowców. W dniu 21 lutego 2020 roku w siedzibie Szpitala Powiatowego w Janowie Lubelskim miało miejsce oficjalne podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Janowie Lubelskim”. Inwestycję wykona firma GELCO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Ze strony szpitala umowę podpisała p.o. Dyrektora Renata Ciupak, ze strony wykonawcy – Prezes Zarządu Włodzimierz Macioł. W uroczystym podpisaniu umowy udział wzięli ponadto: Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, Starosta Janowski Artur Pizoń, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Agnieszka Konefał, kierownik budowy Maciej Marciniak oraz przedstawiciele Działu Technicznego SP ZZOZ – Stanisław Gajur oraz Anna Tomaszewska. Inwestycja opiewa na łączną kwotę 885 600 zł i obejmuje zarówno budowę samego obiektu, jak i ogrodzenia, oświetlenia, rozdzielnicy, a także rejestrację lądowiska i jego zewidencjonowanie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Zakres projektu obejmuje budową całodobowego lądowiska z oświetleniem i możliwością lądowania w różnych warunkach atmosferycznych oraz remont drogi dojazdowej do SOR w tym ciąg pieszy z lądowiska i drogę p.poż. Prace zostaną zakończone do dnia 30 sierpnia br. Projekt został sfinansowany ze środków unijnych w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia oraz wkładu własnego Powiatu Janowskiego. Ponadto, realizacja projektu przyczyni się do zachowania zasady „złotej godziny” oraz wpłynie na wypełnienie „białych plam” w zakresie dostępu do infrastruktury systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w sposób adekwatny do zagrożeń charakteryzujących różne obszary kraju oraz zapewniając niezbędną opiekę medyczną na porównywalnym poziomie, niezależnie od miejsca pobytu. Źródło: SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Komentarze

Popularne posty