KLM postanowiły wycofać z eksploatacji całą flotę Boeingów 747-400

W ostatnich dniach kolejne kraje podejmują coraz bardziej rygorystyczne środki w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa COVID-19. Niektóre państwa nałożyły ograniczenia w ruchu podróżnych z Francji, Holandii i innych krajów Europy. We Francji ogłoszono trzeci poziom zagrożenia zdrowia publicznego, który wymaga zawieszenia pracy (od ostatniego weekendu) wszystkich przedsiębiorstw i instytucji usługowych, których znaczenie nie jest strategiczne. W obliczu rosnących ograniczeń w zakresie możliwości podróżowania i silnego spadku popytu, który spowodował zmniejszenie ruchu lotniczego i sprzedaży w ciągu ostatnich kilku tygodni, Grupa Air France KLM jest zmuszona stopniowo ograniczać swoją działalność w ciągu następnych dni i zmniejszyć liczbę oferowanych miejsc o 70-90%. Ograniczenie w oferowaniu ma trwać dwa miesiące, podczas których Grupa będzie monitorować rozwój sytuacji i w razie potrzeby na bieżąco dostosowywać swoje działania. W wyniku tej sytuacji zarząd grupy podjął decyzję, że Air France uziemią wszystkie Airbusy A380 (w liczbie 9), a KLM – całą flotę Boeingów 747-400 (7 pasażerskich i 3 cargo). Te ostatnie miały zostać wycofane ze służby początkowo w 2021, a kilka dni temu pojawiła się informacja, że zakończenie ich eksploatacji nastąpi do 26 marca br. Oprócz tego obydwaj przewoźnicy wprowadzili dodatkowe oszczędności, które wygenerują 200 mln euro w 2020 i zrewidowali plan inwestycji o 350 mln euro, do którego zostaną dodane oszczędności wynikające ze zmniejszonej skali prac obsługowych. W ubiegłym tygodniu Grupa Air France KLM zaciągnęła kredyt odnawialny na łączną kwotę 1,1 mld euro, a KLM zaciągnęły kredyt odnawialny na łączną kwotę 665 mln euro. Na dzień 12 marca b.r. Grupa i jej spółki zależne dysponowały kwotą 6 mld euro w gotówce i ekwiwalentach. W związku z epidemią COVID-19 Grupa prognozuje znaczne pogorszenie swojej sytuacji finansowej. Szacuje się, że spadek przychodów z działalności pasażerskiej wynikający ze zmniejszenia oferowania, zostanie zrekompensowany jedynie o około 50% przez spadek kosztów zmiennych przed wprowadzeniem kroków oszczędnościowych. (Altair)

Komentarze

Popularne posty