Airbus i Singapur współpracują przy rozwoju A330 SMART MRTT

Airbus i Singapur będą współpracować w zakresie rozwoju wielozadaniowego samolotu transportowo-tankującego A330 SMART MRTT dla Sił Powietrznych Republiki Singapuru (RSAF). W ramach programu SMART MRTT zostanie opracowana, certyfikowana i wdrożona funkcja automatycznego pobierania paliwa w powietrzu (A3R), a także ulepszone rozwiązania obsługowe dla A330 MRTT. Dzięki tej współpracy Singapur staje się kluczowym partnerem w programie nowych zdolności automatycznego tankowania w powietrzu. Zgodnie z umową jeden z A330 MRTT należących do RSAF weźmie udział w trwających pracach rozwojowych, kampanii prób w locie i końcowym etapie certyfikacji. Program prób w locie, który już się rozpoczął, ma zakończyć się certyfikacją w 2021 roku. Podczas gdy rozwój zdolności SMART MRTT jeszcze bardziej wzmacnia wiodącą pozycję Airbusa i przewagę technologiczną na rynku samolotów-tankowców, ulepszone rozwiązanie obsługowe ma na celu poprawę dostępności i ogólnego wskaźnika wykonanych misji A330 MRTT. Alberto Gutiérrez, szef działu samolotów wojskowych Airbusa, powiedział: „Dzięki tej umowie siły powietrzne Singapuru przewodzą ewolucji A330 MRTT, pomagając nam we wprowadzaniu nowych zdolności w zakresie operowania tankowców nowej generacji”.System A3R nie wymaga dodatkowego wyposażenia w samolocie pobierającym paliwo i ma na celu zmniejszenie obciążenia pracą operatora przewodu sztywnego służącego do podawania paliwa (ARO), poprawę bezpieczeństwa i optymalizację szybkości przetaczania paliwa podczas tankowania w powietrzu (AAR) w warunkach operacyjnych, aby zmaksymalizować przewagę powietrzną. Gdy system A3R zostanie uruchomiony przez ARO, układ sterowania lotem przewodu sztywnego działa w sposób całkowicie zautomatyzowany i przesyła paliwo po zetknięciu z wlewem paliwa w samolocie je pobierającym. ARO monitoruje tę operację. W przypadku wystąpienia anomalii spowodowanej zmianami stateczności samolotu pobierającego paliwo lub awarii tankowca, system A3R może bezpiecznie odłączyć i odsunąć przewód sztywny od samolotu pobierającego paliwo. Piloci samolotu pobierającego paliwo, zbliżającego się do tankowca, odbierają wskazówki wizualne ze zautomatyzowanego układu oświetlenia (PDL). Umożliwia to bardziej skuteczne wykonywanie operacji, łatwiejsze podanie paliwa i minimalizuje czas połączenia z tankowcem. Rozwój A3R toruje drogę do całkowicie autonomicznego tankowania paliwa w powietrzu.W lipcu 2018 roku Airbus wykazał, że A3R jest wykonalne jako produkt, po przeprowadzeniu pierwszego na świecie zautomatyzowanego kontaktu z użyciem sztywnego przewodu paliwowego. We współpracy z Królewskimi Siłami Powietrznymi Australii (RAAF), należący do Airbusa tankowiec A310 wykonał siedem automatycznych kontaktów z samolotem RAAF KC-30A MRTT, również wyprodukowanym przez Airbusa. Ulepszone wyposażenie do obsługi technicznej pozwoli personelowi naziemnemu bezpośrednio z kabiny załogi samolotu wykryć i rozwiązać problemy, będące podstawową przyczyną awarii. To nowe uaktualnienie umożliwia szybsze rozwiązywanie zadań obsługi naziemnej, zapewniając jednocześnie maksymalizację efektywnego wykorzystania części zamiennych. Źródło: Airbus Defence and Space

Komentarze