Lądowisko dla śmigłowców LPR w cieszyńskim Szpitalu Śląskim już działa

Lądowisko dla śmigłowców ratunkowych, które zostało wybudowane na dachu pawilonu łóżkowego Szpitala Śląskiego w Cieszynie, już funkcjonuje. W piątek zostało po raz pierwszy wykorzystane. Zabrano z Cieszyna pacjenta na zabieg trombektomii – podał szpital. „Konieczne było pilne przetransportowanie pacjenta w celu wykonania zabiegu trombektomii, czyli usunięcia skrzepliny naczynia wewnątrzczaszkowego powodującego niedokrwienie mózgu. W przypadku zawału niedokrwiennego mózgu okno terapeutyczne wynosi 6 godzin. W tym czasie powinna zostać wykonana diagnostyka oraz zabieg wyjęcia skrzepliny” – poinformowała przedstawicielka szpitala Beata Sikora-Małyjurek. Jak dodała, trombektomia jest obecnie najskuteczniejszą metodą interwencyjnego leczenia zawału niedokrwiennego mózgu. Umożliwia uniknięcie powikłań, w tym paraliżu. „Wykonuje się go tylko w niektórych ośrodkach, m.in. w oddziale neurologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu, dokąd przetransportowany został w piątek pacjent z cieszyńskiej placówki” – poinformowała Sikora-Małyjurek. Lądowisko w Szpitalu Śląskim zostało oficjalnie otwarte w grudniu ub.r. Jego budowa była niezbędna, aby placówka utrzymała szpitalny oddział ratunkowy. W przeciwnym wypadku oddział, obsługujący niemal 33 tys. pacjentów rocznie, zostałby zamknięty i przekształcony w izbę przyjęć. Szpital straciłby w ten sposób 5,5 mln zł rocznie ze swojego budżetu. (PAP)

Komentarze