Grupa Air France-KLM przedstawiła swoją strategię działania i plany rozwojowe na następne 5 lat

Podczas ostatniego spotkania zarządu Air France-KLM z inwestorami, które miało miejsce w Paryżu, linie przedstawiły swoją strategię działania i plany rozwojowe na następne 5 lat. Działając na konkurencyjnym i szybko zmieniającym się rynku lotniczym w Europie, Grupa Air France-KLM posiada wszystkie niezbędne atuty, aby odzyskać pozycję lidera. Dzięki zaangażowaniu pracowników w Air France, KLM i Transavii, od końca 2018 udało nam się zrealizować podstawy do naszego długoterminowego planu. Przede wszystkim dokonaliśmy ujednolicenia floty, uprościliśmy nasz portfel marek i poprawiliśmy ich pozycję na rynku, a także dzięki nowy warunkom zatrudnienia, zyskaliśmy dodatkową elastyczność naszych zespołów. Jest to punkt wyjścia do nowej do kolejnych kroków. Zoptymalizujemy nasz model operacyjny i zwiększymy przychody, aby znacznie poprawić naszą marżę operacyjną – powiedział Benjamin Smith, Dyrektor Generalny Grupy Air France-KLM.
Strategia rozwoju na kolejnych pięć lat została zbudowana wokół czterech głównych priorytetów strategicznych, które będą realizowane we wszystkich trzech liniach wchodzących w skład Grupy – Air France, KLM i Transavia. Pierwszym z nich jest optymalizacja modelu operacyjnego polegająca na poprawie wydajności, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów operacyjnych poprzez zarządzanie flotą i produktem w bardziej elastyczny i optymalny sposób, uproszczenie wewnętrznych procesów w każdej linii wchodzącej w skład Grupy, przyspieszenie modernizacji floty, poszukiwanie i wdrażanie dodatkowych synergii w ramach Grupy oraz lobbing władz francuskich w celu stworzenia bardziej konkurencyjnych warunków dla sektora lotniczego.
Oprócz tego planowane jest uproszczenie portfela marek w oparciu o Air France, KLM i Transavię, w celu lepszej identyfikacji i skuteczniejszego docierania do rentownych segmentów rynku. Grupa chce optymalizować siatkę połączeń, przy lepszym wykorzystaniu atutów każdej z linii. KLM będzie pracował nad dalszym wzmocnieniem swojej pozycji na lotnisku Schiphol w Amsterdamie, koncentrując się na przewozach z i do Europy. Air France będzie w dalszym stopniu wykorzystywać siłę rynku lokalnego oraz fakt, że Francja i Paryż stanowią jeden z ważniejszych na świecie kierunków docelowych. Air France wraz z Transavią planują też wzmocnienie swojej pozycji i lepsze wykorzystanie drugiego paryskiego lotniska – Orly.
Głównym celem Transavii jest ugruntowanie pozycji wiodącego przewoźnika niskobudżetowego w Holandii, a także we Francji, zwłaszcza dzięki licznym bazom na terenie tego kraju. Grupa zamierza także skuteczniej docierać do klientów poprzez dalszą personalizację oferty przy obniżonych kosztach sprzedaży .
Dyrekcja Grupy podkreśla jednocześnie, że integralną częścią strategii rozwoju jest jej globalna odpowiedzialność za branżę na drodze zrównoważonego rozwoju lotnictwa europejskiego. Air France-KLM chce pozostać pionierem wśród przewoźników lotniczych w tworzeniu zrównoważonego lotnictwa, w szczególności poprzez wdrożenie do 2030 swoich planów dotyczących ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności. Linie lotnicze wchodzące w skład Grupy podjęły już istotne działania mające na celu dalszą redukcję emisji CO2 na pasażera o 50% do 2030, a także dalsze wykorzystywanie i propagowanie paliw zrównoważonychKomentarze

Popularne posty