Centralny Port Komunikacyjny i PAŻP będą współpracować przy budowie nowego lotniska

 
Zwiększenie przepustowości polskiego nieba i zapewnienie infrastruktury niezbędnej do obsługi Centralnego Portu Komunikacyjnego - zakłada podpisana we wtorek w Krynicy umowa o współpracy pomiędzy spółką CPK a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. Umowa została podpisana podczas 29. Forum Ekonomicznego w Krynicy. Jak poinformowała w komunikacie spółka Centralny Port Komunikacyjny, PAŻP zobowiązała się do podjęcia działań w sprawie zwiększenia przepustowości przestrzeni powietrznej nad Polską, która jest niezbędna do funkcjonowania CPK. "Umożliwi to rozwój rynku pasażerskiego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. Dodatkowe ustalenia są takie, że PAŻP włączy się w prace nad planem generalnym, tzw. master planem Portu Lotniczego Solidarność, który spółka CPK planuje zlecić na początku przyszłego roku" - czytamy w komunikacie. Jak dodano, PAŻP planuje m.in. budowę i wyposażenie nowoczesnej wieży kontroli lotów (TWR) oraz przygotowanie infrastruktury łączności, nawigacji i dozorowania ruchu lotniczego (CNS). "Przygotowania do obsługi CPK wymagają od PAŻP znaczących inwestycji w ludzi. Agencja do momentu otwarcia Portu Lotniczego Solidarność zamierza wyszkolić 400 dodatkowych kontrolerów" - czytamy. Centralny Port Komunikacyjny, w tym m.in. Port Lotniczy Solidarność, ma powstać między Warszawą i Łodzią, 37 km na zachód od stolicy. Zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Pełniący obowiązki prezesa PAŻP Janusz Janiszewski wskazał, że przesunięcie największego polskiego lotniska o 40 km na zachód "oznacza daleko idące zmiany w funkcjonowaniu polskiej przestrzeni powietrznej". "Budowa CPK to dla nas wyzwanie, ale też ogromna szansa, którą zamierzamy wykorzystać. (...) Chcemy, żeby CPK był w pełni cyfrowym, nowoczesnym lotniskiem, a wdrożone rozwiązania okazały się innowacyjne w skali regionu" - powiedział cytowany w komunikacie Janiszewski. Spółka jest w trakcie konsultacji założeń portu lotniczego z partnerami strategicznymi CPKZ - wskazał pełniący obowiązki prezesa CPK Piotr Malepszak. "Rola PAŻP jako podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną jest w tym procesie kluczowa" - podkreślił. Spółka CPK w kwietniu rozpoczęła proces uzgodnień strategicznych z partnerami branżowymi, w tym z PAŻP. W lipcu zaczął działać powołany przez Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) komitet konsultacyjny CPK, w skład którego wchodzą przedstawiciele światowych linii lotniczych korzystających z Lotniska Chopina w Warszawie. IATA to także partner PAŻP przy pierwszej edycji Strategii Rozwoju Przestrzeni Powietrznej dla Polski (Airspace Strategy for Poland). Ogłoszony w listopadzie 2018 r. dokument obejmuje m.in. plany budowy CPK i wynikające z nich istotne zmiany w strukturach przestrzeni powietrznej. Strategia jest aktualizowana i uzupełniana o dodatkowe elementy. Do 30 września PAŻP prowadzi konsultacje, do których zaprosił m.in. przedstawicieli linii lotniczych, portów regionalnych i aeroklubów. W komunikacie przekazano, że spółka CPK planuje w ciągu najbliższych miesięcy wybrać partnera strategicznego, czyli międzynarodowy podmiot, który będzie miał doświadczenie w zakresie projektowania, budowy i zarządzania lotniskami przesiadkowymi. Zadaniem doradcy będzie także bieżąca współpraca ze spółką i jej merytoryczne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu. Ponadto, spółka przygotowuje się do zlecenia master planu, który przedstawi m.in. prognozowany rozwój portu lotniczego w perspektywie ponad 10 lat, prognozy ruchu lotniczego, precyzyjne zwymiarowanie planowanej infrastruktury, etapowanie budowy i szczegółowy model biznesowy inwestycji. "Część lotniskowa CPK przeszła Test Prywatnego Inwestora, wykonany przez niezależną firmę konsultingową z tzw. wielkiej czwórki. Wyniki testu pokazały opłacalność budowy CPK dla potencjalnego inwestora prywatnego: zakładana stopa zwrotu wynosi ponad 10 proc. TPI pokazuje, że budowa CPK ma uzasadnienie ekonomiczne i dowodzi opłacalności z perspektywy potencjalnego inwestora prywatnego" - przypomniano. W ramach planowanego węzła przesiadkowego między Warszawą i Łodzią, na obszarze ok. 3 tys. hektarów, zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo ok. 100 mln. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Według wyliczeń Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w 2035 r. z usług lotniczych w Polsce skorzysta 94 mln pasażerów, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w ubiegłym roku.(PAP)

Komentarze

Popularne posty