Plany utworzenia kierunku inżynierii lotniczej na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego

PZL Koliber Aeroklubu Ziemi Lubuskiej
26 lipca br. marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Anna Polak spotkała się z przedstawicielami Uniwersytetu Zielonogórskiego i Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Tematem spotkania było utworzenie kierunku inżynierii lotniczej na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego i powiązanie go z Parkiem Technologii Kosmicznych, tworzonym w partnerstwie samorządu województwa z innymi podmiotami. – Przygotowujemy nowy program operacyjny i aktualizujemy strategię, więc jest dobry czas, by wskazać inteligentne specjalizacje regionu, wśród których znajdzie się lotnictwo – powiedziała marszałek. W spotkaniu z marszałek Polak uczestniczyli ze strony Uniwersytetu – kanclerz uczelni Katarzyna Łasińska oraz profesorowie Sławomir Kłos i Władysław Papacz, a ze strony Aeroklubu Ziemi Lubuskiej – Jarosław Gniazdowski. Obecni byli także dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Maciej Nowicki, wicedyrektor Biura Projektów Własnych Urzędu Marszałkowskiego Grzegorz Grzywacz oraz były poseł i szef sejmowego zespołu ds. przestrzeni kosmicznej Bogusław Wontor. Uczestnicy spotkania podkreślali, że powołanie inżynierii lotniczej na UZ byłoby wyjściem naprzeciw zapotrzebowaniu rynku. Uczelnie w Polsce, które kształcą studentów w tych zakresach, nie są w stanie logistycznie i organizacyjnie obsłużyć tylu chętnych, ilu się zgłasza. Na rynku zbyt mało jest pilotów i mechaników lotnictwa. Zdaniem przedstawicieli UZ, powołanie takiej specjalności, pozytywnie oddziaływałoby na jakość kształcenia na innych kierunkach mechanicznych, podnosząc poziom profesjonalizacji Wydziału Mechanicznego. Z kolei przedstawiciel AZL podkreślił wpływ takiego kierunku studiów na rozwój Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost. – Jeśli chcemy rozszerzać siatkę połączeń lotniczych, to trzeba stworzyć warunki do powstania stacji obsługowej dla samolotów. Bez tego przewoźnicy, zarówno pasażerscy jak i cargo, nie będą mieli motywacji, by tworzyć nowe połączenia – mówił J. Gniazdowski. Jak powołać nowy kierunek? Uniwersytet Zielonogórski zamierza ubiegać się o dofinansowanie tego przedsięwzięcia od samorządu województwa. Obecnie, zarówno Wydział Mechaniczny UZ jak i Aeroklub Ziemi Lubuskiej są w trakcie certyfikacji przyznawanej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Taki certyfikat jest wymagany, by uczelnia mogła szkolić inżynierów lotnictwa i dawać im stosowne uprawnienia. W ramach tworzonej pracowni lotniczej znalazłby się m.in. symulator lotów dla pilotów. To kosztowne ale wysoce profesjonalne urządzenie, w którym czas szkolenia liczy się tak samo jak czas spędzony w powietrzu. Podczas spotkania rozmawiano także o powiązaniu tego kierunku z powstającym Parkiem Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze/Nowym Kisielinie. Samorząd województwa w partnerstwie z Uniwersytetem Zielonogórskim, Centrum Badań Kosmicznych PAN i firmą Hertz System, realizuje ten projekt w ramach dofinansowania z RPO Lubuskie 2020. Obecnie samorząd województwa czeka na przekazanie przez uczelnię gruntu pod budowę parku. Marszałek podkreśliła, że w przypadku problemów z gruntem, lokalizacja w Nowym Kisielinie nie jest ostateczna; możliwe byłoby też dopuszczenie innych partnerów uczelnianych do tego projektu. Podczas spotkania ustalono, że sprawa gruntu w Nowym Kisielinie zostanie w szybkim terminie załatwiona. Marszałek Polak poinformowała, że obecnie jest dobry czas by wpisać lotnictwo do inteligentnych specjalizacji regionu. – Przygotowujemy program operacyjny na nową perspektywę finansową Unii Europejskiej, aktualizujemy strategię rozwoju województwa. W nowej perspektywie będzie dużo więcej pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli przeznaczonych na szkolenia a nie na infrastrukturę. Dlatego budowaliśmy parki naukowo-technologiczne w poprzedniej perspektywie i dlatego dziś warto tak ukierunkować środki w ramach EFS, by trafiały na te dziedziny, na które jest największe zapotrzebowanie na rynku – mówiła marszałek. – Na pewno w nowej perspektywie będą pieniądze na nowoczesne linie technologiczne, pod potrzeby takich priorytetów, jak region bardziej inteligentny i przyjazny środowisku. Dyr. Maciej Nowicki poinformował też, że w projekcie aktualizacji strategii rozwoju województwa lubuskiego (cel operacyjny 3.1: modernizacja oraz rozwój infrastruktury komunikacyjnej i transportu zbiorowego) znajdą się takie kierunki interwencji jak: rozwój bazy serwisowej dla branży lotniczej wraz z jej obsługą dla pilotów oraz wspieranie średniego i wyższego szkolnictwa technicznego w zakresie serwisu i obsługi technicznej samolotów. Źródło: UM Województwa Lubuskiego

Komentarze