Airbus i SAS podpisują umowę w sprawie badań dotyczących samolotów hybrydowych i elektrycznych

Airbus podpisał Memorandum o Porozumieniu (MoU) ze Skandynawskimi Liniami Lotniczymi SAS dotyczące badań nad ekosystemem samolotów elektrycznych oraz wymogami dotyczącymi przeznaczonej dla nich infrastruktury. Protokół ustaleń podpisali Grazia Vittadini, Dyrektor Techniczny Airbusa i Göran Jansson, wiceprezes wykonawczy ds. strategii i przedsięwzięć SAS. Współpraca rozpocznie się w czerwcu 2019 r. i potrwa do końca 2020 r. Na mocy MoU Airbus i SAS będą współpracować w ramach wspólnego projektu badawczego, aby lepiej zrozumieć możliwości operacyjne i infrastrukturalne oraz wyzwania związane z powszechnym wprowadzeniem samolotów hybrydowych i całkowicie elektrycznych do sposobu działania linii lotniczych. Zakres projektu obejmuje pięć pakietów roboczych, które koncentrują się na analizie wpływu infrastruktury naziemnej i opłat na zasięg, zasoby, czas i dostępność na lotniskach. Współpraca obejmuje również plan zaangażowania dostawcy energii ze źródeł odnawialnych w celu zagwarantowania rzeczywistej zerowej emisji CO2. To multidyscyplinarne podejście – od energii po infrastrukturę – ma na celu uwzględnienie całego ekosystemu operacji lotniczych w celu lepszego wsparcia przejścia przemysłu lotniczego na zasilanie zrównoważoną energią. Obecnie samoloty zużywają około 80% mniej paliwa na pasażerokilometr niż 50 lat temu. Jednak zmniejszenie wpływu lotnictwa na środowisko nadal pozostaje celem przemysłu, zakładając, że w ciągu następnych 20 lat ruch lotniczy ma wzrosnąć ponad dwukrotnie. Aby sprostać temu wyzwaniu, konsorcjum Global Aviation Industry (ATAG), w tym Airbus i SAS, zobowiązały się do osiągnięcia neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla wzrostu dla całego przemysłu lotniczego od 2020 r., zmniejszając emisje netto lotnictwa o 50% do 2050 r. (w porównaniu z 2005 r.). Porozumienie to jeszcze bardziej umacnia pozycję Airbusa w dziedzinie, w którą już inwestuje i koncentruje swoje wysiłki badawcze na rozwoju hybrydowo-elektrycznych i elektrycznych technologii napędów, które obiecują znaczące korzyści dla środowiska. Airbus rozpoczął już budowę portfolio demonstratorów technologii i obecnie testuje innowacyjne hybrydowe systemy napędowe, podzespoły i elementy w celu spełnienia długoterminowych celów wydajnościowych w zakresie budowy i eksploatacji samolotów elektrycznych. Źródło: Airbus

Komentarze

Popularne posty