Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poszukuje przyszłych kontrolerów ruchu lotniczego

W Polsce kontrolerów ruchu lotniczego jest ponad 570. Każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem pół miliona pasażerów w blisko 3 tys. samolotów, pokonujących polską przestrzeń powietrzną. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej otworzyła kolejny nabór na kurs kontrolerski. Podstawowe wymagania to wykształcenie minimum średnie i dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. B2). Jak podaje PAŻP, idealni kandydaci to tacy, którzy mają: ponadprzeciętną odporność na stres, wyobraźnię przestrzenną i bardzo dobrą orientację w terenie, umiejętność współpracy w zespole, umiejętność błyskawicznej oceny sytuacji i szybkiego podejmowania decyzji oraz wybitną spostrzegawczość i bardzo dobrą pamięć. W Polsce kontrolerów ruchu lotniczego jest ponad 570. Każdego dnia czuwają nad bezpieczeństwem pół miliona pasażerów w blisko 3 tys. samolotów, pokonujących polską przestrzeń powietrzną. Zmierzyć się z taką odpowiedzialnością może jedynie garstka starannie wyselekcjonowanych i gruntownie przeszkolonych specjalistów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej to jedyna w Polsce firma, która szkoli i zatrudnia cywilnych kontrolerów ruchu lotniczego. Pierwszym krokiem zgłoszenia jest wypełnienie formularza na stronie PAŻP-u. Nabór kończy się 6 maja. Osoby, które zostaną przyjęte na kurs, czeka intensywne dwuletnie szkolenie w Ośrodku Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego.
Pierwszym etapem jest szkolenie podstawowe, składające się głównie z zajęć teoretycznych. Podczas tej części kursant opanuje wiedzę z zakresu prawa lotniczego, meteorologii, przepisów ruchu lotniczego, nawigacji, osiągów statków powietrznych i innych przedmiotów – wiedzę o lotnictwie, w dawce i natężeniu pozwalającym na późniejsze rozpoczęcie etapu nauki na symulatorze. Po zakończeniu szkolenia podstawowego następuje podział kursantów na poszczególne rodzaje służby lotniczej.
Badając predyspozycje i umiejętności, kursanci kierowani są na szkolenia w zakresie radarowych służb kontroli obszaru, zbliżania lub proceduralnej kontroli lotniska. Decyzja o przydziale do konkretnej służby podejmowana jest na podstawie wyników szkolenia podstawowego. Kandydat musi być gotowy do podjęcia pracy w wybranym przez Pracodawcę organie.
W trakcie trwania kolejnego etapu szkolenia do uprawnienia kursanci zdobywają wiedzę w zakresie dedykowanej służby. Zakończenie tej części nauki pozwala w końcu na rozpoczęcie szkolenia praktycznego na symulatorze.
Podczas całego szkolenia skrupulatnie sprawdzana jest odporność na stres, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji i pracy w zespole. Szkolenie praktyczne na symulatorze kończy się egzaminem, po którym kursant zdobywa licencję praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego (S-ATCL – Student-Air Traffic Controller Licence), uprawniającą do podjęcia praktyki na stanowisku operacyjnym, tj. w żywym ruchu pod nadzorem instruktora. Ostatni etap szkolenia odbywa się w docelowym miejscu pracy kursanta i trwa nie krócej niż 10 miesięcy.
Szkolenie kończy sprawdzeniem wiedzy i umiejętności nabytych podczas całego okresu nauki. Sprawdzenie to ma charakter egzaminu państwowego, na podstawie którego wydawana jest licencja Kontrolera Ruchu Lotniczego uprawniająca do samodzielnego pełnienia służby, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim statkom powietrznym, znajdującym się w przestrzeni odpowiedzialności Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.(PAP)

Komentarze

Popularne posty