Otwarto przetarg na projekt wieży kontroli lotów na Lotnisku Chopina

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rozpisała postępowanie na zaprojektowanie i pełnienie nadzoru autorskiego nad budową wieży kontroli ruchu lotniczego na Lotnisku Chopina. Zadanie polega na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej dla nowo budowanej wieży, a także uzyskanie odpowiednich opinii, zgód i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. Wykonawca będzie także pełnił nadzór autorski nad robotami budowlanymi na etapie realizacji inwestycji. Zostanie także zobowiązany do uzyskania w imieniu PAŻP-u zezwolenia na usunięcie drzew. Usytuowanie nowobudowanej wieży zostało określone z uwzględnianiem wysokości poziomu operacyjnego, możliwości obserwacji dróg startowych, sektorów podejścia do lądowania oraz pola manewrowego lotniska, widoczności dookólnej jak również minimalizacji ograniczenia obserwacji pola manewrowego z obecnego budynku wieży podczas budowy. Rekomendowana lokalizacja znajduje się na terenie działki nr 33/100; 62; 33/102 obręb 2-06-07 jednostka ewidencyjna 146517_8, Dzielnica Włochy (patrz rysunek obok). Wykonawca projektu w ramach przygotowania projektu budowlanego zleci specjalistycznej jednostce badawczej przeprowadzenie analizy wpływu nowobudowanej wieży na pracę dwóch zlokalizowanych w pobliżu zestawów radiolokacyjnych PSR/MSSR. Analiza powinna uwzględniać: wpływ cienia radiowego oraz wpływ fałszywych ech radarowych. W wymaganiach ogólnych architektury napisano "...nowobudowana wieża na być obiektem wysokim (około 75 m nad poziomem terenu) wolnostojącym, w otoczeniu zieleni, smukłym (lecz o dużej sztywności) i wyeksponowanym (dobrze widocznym) w otwartym, płaskim otoczeniu lotniska. Budynek powinien być spójny architektonicznie z budynkiem OSA." 
 Termin składania ofert upływa 25 kwietnia tego roku. 
 Źródło: rynek-lotniczy.pl

Komentarze

Popularne posty