LOTAMS podpisuje umowy z kolejnymi szkołami technicznymi

Od początku roku spółka LOT Aircraft Maintenance Services (LOTAMS) nawiązała współpracę z trzema szkołami technicznymi (ZSM w Rzeszowie, Technikum Lotnicze w Katowicach oraz Technikum nr 4 w Bytomiu). Do grona szkół patronackich dołączyły również kolejne placówki – Technikum Lotnicze w Ciechanowie oraz Zespół Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej. Na zdjęciu od lewej: Marcin Kwietniak – Dyrektor Biura Sprzedaży i Rozwoju Produktu i Andrzej Stokłosa – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej 29 marca 2019 roku w Bielsku-Białej odbyły się uroczystości związane z 60-leciem szkoły im. Franciszka Kępki. Część oficjalna odbyła się w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz. Na wydarzeniu obecni byli m.in. Prezydent miasta – Jarosław Klimaszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej – Janusz Okrzesik, przedstawiciele Miejskiego Zarządu Oświaty, dyrektorzy lokalnych szkół, pracodawcy współpracujący ze szkołą oraz przede wszystkim uczniowie, absolwenci oraz grono pedagogiczne ZSTiH. Wydarzenie zainaugurowało krótkie przemówienie Dyrektora i uroczyste podpisanie umowy patronackiej pomiędzy LOTAMS a szkołą. Dokument został podpisany przez Dyrektora Biura Sprzedaży i Rozwoju Produktu LOTAMS – Marcina Kwietniaka oraz Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej – Andrzeja Stokłosę. Pozostałą część wydarzenia urozmaiciły liczne występy artystyczne uczniów i absolwentów szkoły. Kilka dni później, 4 kwietnia 2019 roku, przedstawiciele LOTAMS udali się na konferencję „Lotnictwo polskie w stulecie niepodległości”, która została zorganizowana przez Technikum Lotnicze w Ciechanowie. Wydarzenie towarzyszyła prezentacja szerokiego spektrum tematów związanych z branżą lotniczą, zarówno w aspekcie historycznym, współczesnym jak i perspektyw na przyszłość. Prelegentami byli m.in. Andrzej Piotrowski – członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej i Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego oraz Grzegorz Bęczkowski – przedstawiciel Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.Po zakończeniu ostatniej prezentacji wygłoszonej przez Marcina Kwietniaka – Dyrektora Biura Sprzedaży i Rozwoju Produktu LOTAMS – odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy pracodawcą, a szkołą. W imieniu Technikum Lotniczego w Ciechanowie dokument podpisała Grażyna Zalewska – Wiceprezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie (organu prowadzącego szkołę). Zwieńczeniem całego przedsięwzięcia był występ grupy przedszkolnej, podczas którego dzieci wcieliły się w zawody związane z branżą lotniczą. Źródło: LOTAMS

Komentarze

Popularne posty