Chińska Administracja Lotnictwa Cywilnego wydała certyfikat typu dla śmigłowca Mi-171

Chińska Administracja Lotnictwa Cywilnego wydała certyfikat typu dla śmigłowca Mi-171 z silnikami WK-2500-03. Decyzja chińskich władz lotniczych umożliwia holdingowi Wiertalioty Rossii rozpoczęcie dostaw wiropłatów tego typu do ChRL. Pod koniec 2018 Mi-171 z silnikiem WK-2500-03 wykonał loty demonstracyjne w Chinach. Szefowie chińskiego Ministerstwa Zarządzania Kryzysowego i Administracji Lotnictwa Cywilnego widzieli możliwości wiropłata podczas przewozu ładunków na zewnętrznym zawiesiu i zwalczania pożarów w górach. Podczas lotu demonstracyjnego Mi-171 przewoził 3 t ładunku i 9 pasażerów z miejsca położonego na wysokości 2600 m do lokalizacji na wysokości 3300 m. Śmigłowiec przewiózł również 3,5 t wody w zbiorniku Bambi na wysokość 3000 m, zrzucił ją na źródło pożaru, a następnie wylądował i wysadził strażaków. Silnik WK-2500-03 zaprojektowany i dostarczony przez JSC UEC-Klimow ma większą moc w porównaniu z silnikiem TW3-117VM, serii 02. Zastosowanie cyfrowego układu automatycznego sterowania BARK-78 umożliwia lepszą kontrolę jego działania we wszystkich trybach i ułatwia obsługę. Zabudowanie silników WK-2500-03 w śmigłowcach Mi-171 daje im większy udźwig i zwiększa wysokość lotu. (Altair)

Komentarze

Popularne posty