Politechnika Śląska pomoże kształcić techników mechaników lotnictwa

Politechnika Śląska w Gliwicach obejmie patronatem miejscowe technikum, kształcące w zawodzie technika mechanika lotniczego. Uczelnia już wcześniej współpracowała ze szkołą; teraz zawrze z nią formalną umowę patronacką. Jak przekazał PAP we wtorek Marek Jarzębowski z gliwickiego magistratu, kształcenie w zawodzie technika mechanika lotniczego, rozpoczęto w podlegającym miastu Zespole Szkół Samochodowych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Gliwicach w roku szkolnym 2009/2010. Strategicznym partnerem szkoły został wtedy Aeroklub Gliwicki, który udostępnił bazę dla zajęć praktycznych. Od tamtego czasu szkoła podjęła współpracę z różnymi podmiotami branży lotniczej, a także sama kupiła samolot. Uczniowie zaczęli zdobywać doświadczenie praktyczne m.in. w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Lotniczych w Dęblinie oraz firmach zajmujących się obsługą naziemną i techniczną, jak Linetech, LS Technics czy LOT Aircraft Maintenance Services. Ważna dla szkoły i uczniów jest jednak możliwość realizacji programu honorowanego w całej Unii Europejskiej. Taką możliwość zapewnia m.in. Ośrodek Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej Politechniki Śląskiej, prowadzący szkolenia i egzaminy w zakresie niektórych certyfikowanych umiejętności, pozwalających uzyskać licencję mechanika lotnictwa. Pierwszą formalną współpracę technikum i uczelnia podjęły w 2015 r., kiedy zawarto porozumienie z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej. Politechnika Śląska w ramach tej swojej jednostki wsparła szkołę m.in. przy organizacji konkursów wiedzy lotniczej, wycieczkach zawodowych, itp. Umowa patronacka, która zostanie zawarta w najbliższy piątek między Politechniką Śląską a gliwickim technikum, będzie dotyczyła współpracy w zakresie przygotowania uczniów do wykonywania zawodu technik mechanik lotniczy. Zadanie to będzie koordynowała Katedra Technologii Lotniczych Wydziału Transportu Politechnik Śląskiej. Jednostka ta ma wspierać szkołę poprzez: prowadzenie zajęć praktycznych na terenie hangaru Akademickiego Ośrodka Szkolenia Lotniczego uczelni na gliwickim lotnisku, organizację spotkań szkoleniowych, udostępnianie laboratoriów, pomocy naukowych, podręczników, schematów, a także realizację zajęć i egzaminów w ramach programu PART (dokument potwierdzający posiadanie wiedzy oraz doświadczenia wymaganego poprzez przepisy europejskie). Szkoła cieszy się też z możliwości kontaktowania się uczniów ze środowiskiem akademickim, co daje szansę na podniesie kompetencji i umiejętności oraz przygotowanie do studiów na kierunkach lotniczych, a docelowo - do pracy w branży lotniczej. Politechnika Śląska rozwija już kształcenie kadr dla branży lotniczej, prowadząc m.in. projekt związany z umiędzynarodowieniem studiów na dwóch wydziałach. Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki prowadzone są studia na specjalności anglojęzycznej: aircraft propulsion systems, a na Wydziale Mechanicznym Technologicznym na specjalności: aircraft design. Obok kształcenia projektantów lotniczych, przyszłych mechaników obsługi czy kontrolerów ruchu (w ramach kształcenia w zakresie nawigacji lotniczej), uczelnia uruchomiła Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego ATO POLSL. Będzie on kształcił pilotów samolotów liniowych, w oparciu m.in. o rozbudowane właśnie gliwickie lotnisko. Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowej Wschodniej, działające jako pozawydziałowa jednostka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, jest wspólną inicjatywą Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA (spółki zarządzającej Katowice Airport), gliwickiej uczelni i Urzędu Lotnictwa Cywilnego.(PAP)

Komentarze

Publikowanie komentarza

Popularne posty