Pierwszy samolot A320neo wyposażony w Future Air Navigation System-C

Spółka Airbus przekazała liniom easyJet pierwszy samolot A320neo wyposażony w Future Air Navigation System-C (FANS-C, ang. system żeglugi powietrznej przyszłości). W ramach europejskiego programu badawczego poświęconego kontroli ruchu lotniczego SESAR samolot ten – a wkrótce po nim kolejne – weźmie udział w prowadzonym pod przewodnictwem Airbusa projekcie DIGITS (Demonstration of air traffic management improvements Generated by 4D Initial Trajectory Information Sharing), którego celem jest zademonstrowania rozwiązania zakładającego przekazywanie kontroli ruchu lotniczego parametrów przewidywanej trajektorii lotu. FANS-C pozwoli liniom lotniczym zoptymalizować trajektorie lotu samolotów, zwiększy płynność ruchu i ułatwi wybór najlepszych prędkości przelotowych, prowadząc do zmniejszenia kosztów paliwa i emitowanego hałasu. Udostępnianie kontrolerom informacji o przewidywanych trajektoriach przelotów w szczególności ułatwi wyznaczanie kolejności samolotów na podejściu oraz w strefach TMA (rejonach kontrolowanych lotniska lub węzła lotnisk). Hugh McConnellogue, dyrektor grupy easyJet ds. operacji sieciowych powiedział: Ogromnie miło nam być pierwszą linią lotniczą, która otrzyma samoloty Airbusa z awioniką obsługującą technologię FANS-C i móc przekonać się o zaletach tego rozwiązania w praktyce w ramach inicjatywy SESAR. Na podstawie naszych pierwszych doświadczeń operacyjnych mogę stwierdzić, że technologia ta zapowiada się obiecująco i może stać się kluczem do zwiększenia wydajności, bezpieczeństwa i punktualności w naszej rosnącej siatce połączeń – szczególnie w zatłoczonej przestrzeni powietrznej Europy. Jean-Brice Dumont, wiceprezes Airbus Commercial Aircraft ds. inżynierii dodał: Gratulujemy easyJet otrzymania pierwszego samolotu Airbus wyposażonego w system FANS-C. To pierwszy krok w rozpoczętym właśnie w skali ogólnoeuropejskiej pokazie działania technologii udostępniania informacji o czterech wymiarach planowanych trajektorii przelotów. Kierowanie tym projektem w ramach inicjatywy SESAR jest dla nas powodem do dumy. Cieszymy się, że mamy szansę włączyć się w działania stanowiące odpowiedź na rosnące natężenie ruchu lotniczego i wnieść swój wkład w podnoszenie bezpieczeństwa i odciążenie środowiska przez wdrożenie bardziej wydajnego systemu kontroli ruchu lotniczego. Od chwili obecnej do połowy kolejnej dekady siedem działających w Europie linii lotniczych (Air France, British Airways, easyJet, Iberia, Novair, Thomas Cook i Wizz Air), które uczestniczą w projekcie DIGITS, stopniowo wyposaży w technologię FANS-C do 100 użytkowanych przez siebie samolotów z rodziny A320. Etap prowadzonej na bardzo szeroką skalę demonstracji technologicznej potrwa ponad rok i pozwoli zgromadzić dane z ponad 20 tys. lotów, dzięki którym uczestnicy projektu zyskają możliwość wykazania korzyści płynących z tej technologii w codziennej działalności operacyjnej. Z myślą o przygotowaniu warunków do rozpoczęcia fazy operacyjnej projektu DIGITS i docelowym wdrożeniu tej technologii w całej Europie i w reszcie świata, w listopadzie 2018 Airbus zdobył pierwszy na świecie certyfikat 4D dla awioniki FANS-C przeznaczonej dla samolotów rodziny A320. Uzupełnieniem dla pokładowych FANS-C będą naziemne urządzenia kontroli ruchu lotniczego, za których opracowanie będą odpowiadać dostawcy usług nawigacyjnych dla lotnictwa w całej Europie. FANS-C działa dzięki dwóm kluczowym komponentom: Automatic Dependent Surveillance Contract (ADS-C, pol. Automatyczne Zależne Dozorowanie – Kontrakt) i Controller-Pilot Data Link Communication (CPDLC, pol. Łącze Informacyjne Kontroler-Pilot). Moduł ADS-C służy do automatycznej lub realizowanej na żądanie transmisji parametrów określających 3 wymiary przestrzenne i czas prognozowanej trajektorii przelotu do ośrodków kontroli lotów, a moduł CPDLC wspomaga cyfrową transmisję wydawanych przez nie poleceń i zgód. Zalety FANS-C to m.in.: dokładniejsze plany lotów; lepiej zoptymalizowane wyliczenia trajektorii i procesy udzielania zgód; lepsze dostosowanie trajektorii planowanych przez kontrolę ruchu i linie lotnicze; lepsze prognozowanie ruchu lotniczego i trafniejsze obliczenia dotyczące zapotrzebowania na przestrzeń w sieci i jej dostępności. (Altair)

Komentarze

Popularne posty