Oświadczenie Airbusa w sprawie cyberataku i wycieku danych

Spółka Airbus opublikowała oświadczenie w sprawie incydentu dotyczącego bezpieczeństwa informatycznego jej systemów, które zamieszczamy poniżej. Oświadczenie spółki Airbus w sprawie incydentu dotyczącego bezpieczeństwa informatycznego jej systemów.
"Spółka Airbus SE (symbol giełdowy: AIR) wykryła w systemach informatycznych swojego pionu Airbus Commercial Aircraft cyberincydent, który poskutkował uzyskaniem przez osoby nieupoważnione dostępu do przechowywanych przez nią danych.
Zdarzenie to nie wpływa jednak na działalność komercyjną spółki i jest obecnie przedmiotem wnikliwego dochodzenia prowadzonego przez jej wewnętrznych specjalistów, którzy natychmiast podjęli adekwatne działania mające na celu wzmocnienie istniejących zabezpieczeń informatycznych w firmie i zarówno zapobieżenie dalszym konsekwencjom incydentu, jak i zidentyfikowanie jego źródeł.
W wyniku śledztwa spółka zamierza dowiedzieć się, czy celem ataku były jakiekolwiek konkretne dane. Na chwilę obecną wiadomo już, że sprawcy uzyskali dostęp do pewnej ilości danych osobowych, w większości będących służbowymi danymi kontaktowymi oraz identyfikatorami informatycznymi pewnej liczby europejskich pracowników spółki Airbus.
Postępując zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), władze spółki Airbus pozostają w kontakcie z właściwymi instytucjami sprawującymi funkcje regulacyjne i nadzór nad ochroną danych osobowych. Pracownikom koncernu Airbus zaleca się niezwłoczne podjęcie wszelkich niezbędnych środków ostrożności w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego."
Źródło: Airbus

Komentarze

Popularne posty