Lekkie śmigłowce dla Policji z "wolnej ręki"

Komenda Główna Policji prowadzi postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczące dostawy trzech lekkich śmigłowców jednosilnikowych. Dostawa wszystkich trzech maszyn ma zostać zrealizowana do końca roku 2020. Decyzja o zakupie z pominięciem procedur konkurencyjnych wynika z dwukrotnego przeprowadzenia przetargu bez pozytywnego rozstrzygnięcia.Jak wynika z informacji do jakich dotarła redakcja InfoSecurity24.pl, Komenda Główna Policji rozpoczęła negocjacje z potencjalnymi dostawcami trzech lekkich śmigłowców jednosilnikowych. Maszyny miały być pozyskane w ramach programu modernizacji służb mundurowych, jednak dwa realizowane w 2018 roku przetargi zakończyły się bez rozstrzygnięcia. Pierwsze postepowanie unieważniono w kwietniu 2018, ze względu na cenę znacznie przekraczającą wyasygnowane środki. W drugim przypadku cena również nie mieściła się w zakładanym budżecie, ale przyczyną anulowania w postępowania w październiku 2018 było uznanie jedynej oferty za nie spełniającą specyfikacji technicznej (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Co istotne, w obu postępowaniach złożono tylko jedną ofertę, która dotyczyła trzech śmigłowców Airbus Helicopters H125 Écureuil dostarczanych przez spółkę Heli-Invest. Przy budżecie KGP na ten cel w wysokości 53 mln zł, w pierwszym postępowaniu zaproponowana cena wynosiła ponad 77 mln zł, a w drugim, ze względu na wydłużenie terminu dostawy nieco mniej, bo 73 mln zł. W związku z tym, już w październiku prognozowaliśmy, że podobnie jak w przypadku zakupu śmigłowców Black Hawk, Policja zdecyduje się na zakup z wolnej ręki. Potwierdzenie redakcja InfoSecurity24.pl otrzymała od rzecznika prasowego KGP.Policja zdecydowała się przeprowadzić zakup śmigłowców na podstawie art. 67, który mówi, że można skorzystać z procedury zakupu z wolnej ręki gdy: „nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 przesłanki odrzucenia oferty ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.” Komenda Główna Policji nie udzieliła nam informacji dotyczących środków jakimi dysponuje na ten cel, zasłaniając się faktem, iż jest to element negocjacji. Należy jednak założyć, że skoro w dwóch postępowaniach przetargowych środki te nie zostały istotnie zwiększone, Policja nadal stara się pozyskać trzy śmigłowce w cenie dwóch. Jak wynika z nieoficjalnych informacji do których dotarliśmy, wstępne analizy dotyczące możliwości zakupu trzech śmigłowców jednosilnikowych dotyczą m. in. maszyn firm Bell. Jednak w związku z niewystarczającymi środkami na zakup trzech maszyn należy spodziewać się, że do czasu dokapitalizowania tego programu efekt ewentualnych negocjacji może nie być zadowalający. (Infosecurity24)

Komentarze

Popularne posty