Emirates Aviation University zdobywa akredytację EASA

Pierwsza uczelnia w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która oferuje studentom podwójny certyfikat EASA i GCAA. Emirates Aviation University (EAU) otrzymał akredytację Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) jako organizacja szkoląca w zakresie obsługi technicznej (MTO). Oficjalny certyfikat stanowi ważny wyraz uznania dla uniwersytetu na poziomie krajowym i międzynarodowym jako pierwszej uczelni w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, której program szkoleń w zakresie obsługi technicznej samolotów został zatwierdzony przez EASA oraz krajowy Główny Urząd Lotnictwa Cywilnego (GCAA). – Akredytacja EAU przez EASA jako uczelni oferującej certyfikowane i uznawane za granicą szkolenia w zakresie obsługi technicznej samolotów to ważne wydarzenie w historii Emirates Aviation University. To dobra wiadomość dla naszych studentów i absolwentów, którzy teraz mogą kontynuować naukę ze świadomością, że na koniec otrzymają dwa certyfikaty – powiedział dr Ahmad Al Ali, prorektor Emirates Aviation University. – Akredytacja pozwoli nam także zwiększyć dotarcie w skali kraju i zaspokajać zmieniające się potrzeby branży lotniczej i oświatowej wobec rosnącego zapotrzebowania na ich ofertę na całym świecie – dodał Al Ali. Emirates Aviation University to organizacja szkoląca w zakresie obsługi technicznej zatwierdzona przez GCAA zgodnie z wymogami CAR 147, która umożliwia studentom ubieganie się o licencję inżyniera obsługi statków powietrznych wydawaną przez GCAA (kategoria basic). Akredytacja przyznana przez EASA utoruje studentom drogę do ubiegania się o europejską licencję inżyniera lotnictwa, o ile spełnią oni warunki stawiane przez agencję. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego stanowi podstawę strategii bezpieczeństwa lotniczego Unii Europejskiej. Jej celem jest promowanie najwyższych wspólnych norm bezpieczeństwa i ochrony środowiska w lotnictwie cywilnym. Agencja opracowuje wspólne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i środowiska na szczeblu europejskim. Monitoruje wdrażanie norm poprzez inspekcje prowadzone w krajach członkowskich UE oraz zapewnia niezbędną wiedzę techniczną, szkolenia i badania. Agencja ściśle współpracuje z krajowymi urzędami, które wykonują wiele zadań o charakterze operacyjnym, takich jak certyfikowanie poszczególnych samolotów czy wydawanie licencji pilotom. Założony w 1991 r. Emirates Aviation University należy do czołowych uczelni na Bliskim Wschodzie kształcących na kierunkach inżynieria lotnicza, zarządzanie lotnictwem, zarządzanie przedsiębiorstwem oraz bezpieczeństwo lotnicze. Uniwersytet stanowi naukowo-dydaktyczne skrzydło Grupy Emirates – światowego konglomeratu sektora podróży i turystyki słynącego z przywiązania do najwyższych standardów jakości w każdym aspekcie działalności. Uniwersytet otrzymał licencję Urzędu ds. Edukacji i Rozwoju Ludzkiego przy Ministerstwie Edukacji ZEA i oferuje szeroki zakres możliwości kształcenia zapewniających studentom najlepsze specjalizacje związane z lotnictwem. Studenci mają do wyboru programy zawodowe oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia, łączące najlepszą kadrę akademicką z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie lotnictwa. Źródło: Emirates

Komentarze

Popularne posty