Komisja infrastruktury za dalszymi pracami w podkomisji nad projektem noweli o prawie lotniczym

Sejmowa komisja infrastruktury skierowała we wtorek do dalszych prac w podkomisji nadzwyczajnej rządowy projekt noweli ustawy o Prawie lotniczym oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu wdrożenie unijnych rozwiązań, w tym m.in. powołanie Rzecznika Praw Pasażerów. "Punktem wyjścia jest implementacja przepisów europejskich" – mówił, uzasadniając projekt, wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild. Jak tłumaczył, projekt przewiduje m.in. zmiany zasad prowadzenia przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego. "Tutaj chodzi przede wszystkim o rozszerzenie katalogu podmiotów podlegających kontroli prezesa ULC o użytkowników statków powietrznych i członków personelu pokładowego oraz wprowadzenie niezapowiedzianych kontroli" – tłumaczył Wild. Ponadto – mówił wiceminister – nowela przewiduje nowe rozwiązania w zakresie koordynacji rozkładów lotów. "Tutaj chodzi o zmianę zasad naliczania opłat" – dodał. "Trzecia kwestia to rozszerzenie regulacji w zakresie zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych, a także usuwania, przycinania drzew, krzewów stanowiących przeszkody lotnicze. To jest szczególnie istotne z punktu widzenia rozbudowy portów lotniczych" – wyjaśniał. Kolejne rozwiązania – wyliczał wiceminister – dotyczą uporządkowania i doprecyzowania przepisów dotyczących czasu pracy członków załóg statków powietrznych, uszczegółowienie zasad ustalania stref i stawek opłat nawigacyjnych. "Tutaj chodzi m.in. o wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi strefy pobierania opłat terminalowych są zatwierdzane przez ministra właściwego ds. transportu" – dodał. Nowelizacja ponadto wprowadza sankcje za nieprzestrzeganie wymagań i obowiązków ustalonych w prawie unijnym, uzupełnia katalog opłat lotniczych o opłaty za czynności administracyjne, wynikające z prawa unijnego lub z nimi związane. "Projekt powołuje Rzecznika Praw Pasażerów – to jest rozwiązanie prokonsumenckie" – powiedział Wild. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, Rzecznik Praw Pasażerów ma działać przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i zostanie wyznaczony przez prezesa tego Urzędu spośród jego pracowników na pięcioletnią kadencję. "Rzecznik Praw Pasażerów będzie prowadził postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pasażerskich między pasażerem a przewoźnikiem lotniczym w zakresie roszczeń majątkowych wynikających z przepisów rozporządzenia (unijnego – PAP) (...) oraz między pasażerem a przewoźnikiem lotniczym, organizatorem turystyki albo sprzedawcą biletów w zakresie roszczeń majątkowych wynikających z przepisów rozporządzenia (unijnego – PAP)" – czytamy w uzasadnieniu. Oznacza to, że Rzecznik Praw Pasażera ma zapewnić możliwość dochodzenia przez pasażera swoich roszczeń w każdym indywidualnym przypadku, bez konieczności występowania na drogę sądową. Źródło: PAP

Komentarze

Popularne posty