Zakończenie negocjacji porozumienia Aeroklubu Polskiego z Miastem w sprawie lotniska w Lesznie

Prezes Aeroklubu Polskiego Jerzy Makula poinformował, że w dniu 11 września 2018 r. na posiedzeniu Zarządu Aeroklubu Polskiego podjęto decyzję o możliwości zawarcia z Miastem Leszno porozumienia kończącego wieloletnie i kosztowne konflikty sądowe definiującego zarazem model rozwoju lotniska w przyszłości. Warunkiem jego podpisania jest jeszcze zgoda Rady Miasta Leszna, której sesja odbędzie się 26 września br. W wyniku wielotygodniowych negocjacji strony wypracowały porozumienie dotyczące lotniska w Lesznie. Z punktu widzenia Aeroklubu udało się zagwarantować bytność i funkcjonowanie Centralnej Szkoły Szybowcowej i Aeroklubu Leszczyńskiego na lotnisku, któremu przekazany zostanie bezpłatnie największy hangar lotniska. Po stronie CSS zachowane zostanie również prawo użytkowania wieczystego płyty lotniska. Za dalsze rozwijanie infrastruktury na lotnisku będzie odpowiedzialne miasto Leszno. Przedmiotem porozumienia jest również zakończenie wieloletniego sporu ze spółką Leszno Gliding Hotel sp. z o.o. – prowadzącą Hotel na lotnisku, który ze względu na tragiczny stan techniczny nie nadaje się do dalszego użytkowania. Po uwzględnieniu wzajemnych roszczeń CSS i Hotelu, Centralna Szkoła Szybowcowa Aeroklubu Polskiego uzyska kwoty zaległych czynszów, które w całości zostaną przeznaczone na remont hangaru dla Aeroklubu Leszczyńskiego. W wyniku kwoty uzyskanej z tytułu porozumienia Zarząd Aeroklubu Polskiego przewiduje ostateczną spłatę kredytu hipotecznego obciążającego Aeroklub Polski i kamienicę we Wrocławiu. Aeroklub Polski jako Związek ze 100-letnią tradycją zasłużył także na posiadanie własnej siedziby na terenie Warszawy – do czego będzie niezmiennie dążyć. Podjęcie przez Zarząd Aeroklubu Polskiego tej decyzji umożliwia zatwierdzeniu przez Radę Miasta Leszno proponowanego porozumienia. Po jego zatwierdzeniu, jeszcze w tym miesiącu, może nastąpić podpisanie stosownych umów i porozumień, które umożliwia realizacje powyższych zamierzeń. Źródło: Aeroklub Polski

Komentarze

Popularne posty