Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA od lat wspiera kształcenie kadr dla branży lotniczej

W tym roku minęło dziesięć lat od powstania Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowej Wschodniej, pozawydziałowej jednostki Politechniki Śląskiej. Jest to wspólna inicjatywa Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA (spółki zarządzającej Katowice Airport), Politechniki Śląskiej i Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Od 2010 roku przewodniczącym Rady Naukowo-Programowej Centrum jest Artur Tomasik, prezes Zarządu GTL SA. We wrześniu br. rozpoczęła się kolejna kadencja rady. W jej składzie obok prezesa Tomasika, znaleźli się prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz – Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz – Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Śląskiej, Piotr Samson – prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Andrzej Hawryluk – dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Ruchu Lotniczym Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Bogdan Traczyk – prezes Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. oraz Mirosław Kowalski – dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Rada jest opiniotwórczym organem doradczym, pełni nadzór merytoryczny nad działalnością lotniczą Centrum oraz nakreśla jego dalsze perspektywiczne działania oraz rozlicza z wykonanych zamierzeń. Dyrektorem Centrum jest prof. dr hab. inż. Jarosław Kozuba. Działalność Centrum skupia się na trzech obszarach: dydaktycznym, naukowo-badawczym i promocyjnym. W obszarze dydaktyki prowadzone są studia stacjonarne I i II stopnia ze specjalności „nawigacja lotnicza” oraz „mechanik lotniczy”. Ponadto uruchomiony został Ośrodek Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej Politechniki Śląskiej w Katowicach certyfikowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego Centrum prowadzi liczne szkolenia i kursy dotyczące takich zagadnień jak: czynnik ludzki w lotnictwie, pilot drona, ochrona lotnictwa cywilnego, mechanika lotnicza, licencji pilota samolotowego turystycznego PPL (A), analiza ryzyka w transporcie, ekonomia transportu lotniczego, audyt systemów zarządzania w branży lotniczej.Istotnym elementem pracy Centrum jest prowadzenie działalności wydawniczej. Powstała tzw. „błękitna seria” w której ukazują się skrypty niezbędne podczas szkolenia i kształcenia lotniczego. Wydane zostały m.in. książki poświęcone meteorologii, wybranym zagadnieniom z lotnictwa cywilnego, prawu i procedurom lotniczym, nawigacji i frazeologii lotniczej. W ramach działalności naukowo-badawczej nawiązana została m.in. współpraca z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej z którą realizowane są projekty dotyczące rozwoju technik i technologii nawigacji satelitarnej w lotnictwie. Centrum podpisało szereg umów patronackich ze szkołami średnimi w zakresie merytorycznego nadzoru nad realizowanymi programami w klasach o profilu lotniczym oraz dokształcania kadry nauczycielskiej. W ramach działalności promocyjnej Centrum corocznie współorganizuje ze szkołami średnimi Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ogólnolotniczej. Ponadto przedstawiciele Centrum biorą udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz targach lotniczych, które są platformą wymiany wiedzy.Od ponad dekady Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA jest zaangażowane w funkcjonowanie Centrum m.in. poprzez dostarczanie fachowej, praktycznej wiedzy. Z perspektywy zarządzającego dużym lotniskiem komunikacyjnym, znakomicie widzimy, jak duże znaczenie dla funkcjonowania branży lotniczej w Polsce ma stały dopływ, dobrze wykształconych kadr. W związku ze wzrostem polskiego rynku przewozów lotniczych, w tym z ekspansją krajowych przewoźników, obserwujemy m.in. coraz większe zapotrzebowania na mechaników lotniczych. Oferta Centrum stara się wychodzić naprzeciw potrzebom lotniczego rynku pracy. Uważam, że już teraz Centrum jest ważnym punktem na krajowej mapie ośrodków kształcących na potrzeby branży. – mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, zarządzającego Katowice Airport. W najbliższym czasie Centrum planuje dalszy rozwój Ośrodka Szkolenia Mechaników Obsługi Technicznej. Jednostka chce też uczestniczyć w pracach naukowo-badawczo-rozwojowych dotyczących m.in. lotniczych badań nieniszczących prądami wirowymi, rozwoju sieci lotnisk GA w ścisłej współpracy z portami regionalnymi, implementacji procedur podejścia GNSS dla lotnisk lotnictwa ogólnego, czy też lotniczego monitoringu ziemi, wody i powietrza w aspekcie ochrony środowiska. Źródło: GTL

Komentarze

Popularne posty