CANSO i EUROCONTROL zacieśniają współpracę w celu zwiększenia pojemności przestrzeni powietrznej

25 września 2018 roku w Brukseli miało miejsce spotkanie wysokiego szczebla, w którym wzięli udział przedstawiciele europejskich instytucji zrzeszonych w CANSO oraz Dyrektor Generalny EUROCONTROL. Debatowano nad tym, w jaki sposób obydwie organizacje mogą zacieśnić współpracę w celu rozwiązania palących kwestii związanych z przepływem ruchu lotniczego i pojemnością europejskiej przestrzeni powietrznej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej była reprezentowana przez Prezesa, Pana Janusza Janiszewskiego oraz Pana Macieja Rodaka. Głównym celem spotkania było ustalenie sposobu, w jakich CANSO i EUROCONTROL mogą wspólnie stawić czoła wyzwaniom pojawiającym się wraz ze wzrostem ruchu lotniczego w kontekście wdrożenia koncepcji Jednolitego Europejskiego Nieba. Wnikliwe debaty skutkowały określeniem szeregu wspólnych działań oraz wskazaniem kluczowych kwestii, nad którymi prace będą prowadzone w kolejnych miesiącach. Dyrektor Generalny EUROCONTROL, Eamonn Brennan powiedział: „EUROCONTROL skupia się na wspieraniu europejskiego lotnictwa. Przy prognozach przewidujących wzrost ruchu lotniczego o 1,9% rocznie w ciągu kolejnych 20 lat, oraz opóźnieniach osiągających rekordowo wysokie wartości w bieżącym roku, musimy zająć się ograniczeniami pojemności przestrzeni powietrznej i zagwarantować pasażerom, że dzięki transportowi lotniczemu dotrą do swoich destynacji na czas. EUROCONTROL i CANSO muszą jeszcze bardziej zacieśnić współpracę zarówno teraz, jak i w przyszłości tak, by europejska przestrzeń powietrzna i systemy zarządzania ruchem lotniczym były w stanie zagwarantować wydajność i pojemność sektorową, jakiej oczekują przewoźnicy.”Przewodniczący komisji CANSO, Jan Klas powiedział: „Obecnie skupiamy się na zwiększaniu pojemności przestrzeni powietrznej. Nie możemy jednak zapominać o innych, równie istotnych kwestiach, związanych z całokształtem zarządzania i planowania ruchu lotniczego. EUROCONTROL, jako pełniąca funkcję Network Managera, we współpracy z dostawcami usług żeglugi powietrznej, odgrywa tu bardzo istotną rolę. Ogromne ilości danych lotniczych pochodzących z różnych źródeł, wykorzystywanych przez nią na co dzień, mogą pomóc w zrozumieniu zależności pomiędzy opłacalnością, pojemnością, bezpieczeństwem i kwestiami związanymi z ochroną środowiska, umożliwiając tym samym znalezienie sposobu przeciwdziałania rosnącemu natężeniu ruchu lotniczego. Liczmy na dalszą współpracę z EUROCONTROL w zapewnieniu wysokiej jakości europejskiej sieci zarządzania ruchem lotniczym.” Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Komentarze

Popularne posty