Przetarg na dostawę dronów dla policji

19 czerwca br. Komenda Główna Policji ogłosiła przetarg na dostawę bezzałogowych statków powietrznych wraz z osprzętem i dronami szkoleniowymi.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa siedmiu kompletów, z których każdy obejmuje: bezzałogowy statek powietrzny (BSP) wraz z osprzętem, służący do obserwacji i rejestracji obrazu podczas działań operacyjno-rozpoznawczych oraz dron szkoleniowy w kategorii "wielowirnikowce" o masie do 25 kg. Termin realizacji zamówienia został wtznaczony na 31 października 2018 r.
Wśród wymaganych podstawowych parametrów technicznych znalazły się m.in.:
– bezzałogowy statek powietrzny (BSP) z co najmniej 4 ramionami, z minimum 4 zespołami napędowymi,
– BSP pionowego startu i lądowania (multikopter),
– wymiary BSP powinny umożliwić jego transport w skrzyni transportowej o maksymalnej objętości 0,5m3 (dopuszalny demontaż/składanie na czas transportu (bez uzycia narzędzi,
– realizacja lotów poza zasięgiem wzroku w promieniu 5 km w terenie otwartym i co najmniej 2 km w terenie zurbanizowanym przy zachowaniu możliwości sterowania ręcznego,
– waga BSP gotowego do lotu wraz z oprzyrządowaniem nie może przekroczyć 13 kg,
– czas lotu co najmniej 30 minut z pełnym wyposażeniem (jednocześnie kamera dzienna i termalna),
– zestaw BSP musi być zdolny do przeprowadzenia bezpiecznego lotu sterowanego ręcznie przez operatora oraz lotu automatycznego wcześniej zaprogramowanego
– wysokość lotu co najmniej 2500m (nad poziomem morza),
– minimalna prędkość horyzontalna co najmniej 55 mk/h,
– temperatura pracy w zakresie nie mniejszym niż -10oC do 40o/C.
Ofertę należy złożyć do dnia 31 lipca 2018 r. do godz. 10:00 w Biurze Finansów KGP w Warszawie, ul. Domaniewska 36/38. Oferty zostaną otwarte tego samego dnia o godz. 10:30.
Oferty zostaną ocenione według poniższych kryteriów:
– cena oferty brutto – Waga: 60,
– okres gwarancji dotyczący zestawu bezzałogowego statku powietrznego oraz drona szkoleniowego – Waga: 20,
– czas lotu bezzałogowego statku powietrznego – Waga: 20.

Komentarze

Popularne posty