FAA dopuszczała samoloty do przewozów komercyjnych bez ich sprawdzenia

Zgodnie z informacjami upublicznionymi przez jednego z radców prawnych ze Stanów Zjednoczonych (OSC - Biuro Specjalnego Doradcy), Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA) zatwierdziła niesprawdzonym samolotom możliwość wykonywania operacji komercyjnych, co wskazuje na niepokojące nadużycia w agencji. W informacji opublikowanej 13 czerwca, OSC poinformowało, że FAA zatwierdziła niektóre samoloty do komercyjnej eksploatacji bez sprawdzenia "krytycznych informacji dotyczących bezpieczeństwa", co w przypadku niektórych statków powietrznych oznaczałoby, że nie zostałyby one dopuszczone do wykonywania komercyjnych przewozów lotniczych. Ponadto, z powodu błędów w rejestrze cywilnych statków powietrznych, niektóre samoloty były użytkowane bez ważnego świadectwa rejestracji lub certyfikatu zdatności do lotu. Radca prawny Henry J. Kerner podkreślał, iż kiedy FAA nie zna lokalizacji, właściciela samolotu lub właściciel może celowo próbować obejść przepisy bezpieczeństwa, to fakt ten stwarza poważny problem. Według OSC i informatora, kwestia ta została kilkakrotnie zgłoszona zarówno ustnie, jak i na piśmie do agencji, ale nie przyniosło to spodziewanych efektów. Oprócz tego, że niektóre samoloty mogły wykonywać loty komercyjne bez nadzoru, przyznania świadectw rejestracji i certyfikatów zdatności do lotu, ujawniono również, że zdarzały się przypadki, w których pracownicy FAA otrzymywali płatności za pracę w miejscach, w których fizycznie ich nie było. Zostało to zgłoszone FAA w 2015 r., ale odkryto, że kwestia ta jest bardziej rozpowszechniona niż pierwotnie sądzono. Źródło: AVweb/dlapilota

Komentarze

Popularne posty