Powstanie stała baza LPR w Sokołowie Podlaskim

Zarząd województwa mazowieckiego zdecydował o przyznaniu dodatkowych środków na budowę bazy lotniczego pogotowia ratunkowego w Sokołowie Podlaskim. To już kolejne środki, które trafiają na ten cel z budżetu Mazowsza. Tylko dzięki temu wsparciu możliwa będzie realizacja tej inwestycji. Radni województwa mazowieckiego przychylili się do tej decyzji. – To była patowa sytuacja. Zdecydowaliśmy się przerwać ten wieloodcinkowy serial. Przypomnę tylko, że już w 2016 r. podpisaliśmy umowę dotacyjną o wartości 6 mln zł z przeznaczeniem na budowę bazy. Niestety, rynek zweryfikował wsparcie i okazało się, że nie są to środki wystarczające. Ministerstwo Zdrowia, które finansuje działalność LPR, nie wsparło projektu dodatkowymi pieniędzmi. Zatem bez kolejnych naszych środków uruchomienie bazy w Sokołowie Podlaskim stałoby pod dużym znakiem zapytania – mówi marszałek Adam Struzik. Decyzja o przeznaczeniu środków finansowych z budżetu Mazowsza na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim umożliwi wybór wykonawcy i rozpoczęcie budowy bazy, przerywając tym samym wielomiesięczny proces poszukiwań wykonawcy inwestycji. – Inwestycje w zdrowie to jeden z naszych priorytetów. Baza LPR w Sokołowie Podlaskim to szybsza i bardziej efektywna pomoc medyczna dla ofiar wypadków drogowych i innych nagłych zdarzeń, w których zagrożone jest ludzkie życie. Jednak przede wszystkim to poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców tej części Mazowsza – podkreśla członek zarządu Elżbieta Lanc. Wsparcie zostanie przekazane Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie w formie dotacji celowej. W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej niezbędnej do wybudowania bazy oraz przeprowadzenie koniecznych prac budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji. – Gdy na szali jest zdrowie i życie mieszkańców naszego regionu, decyzja nie może być inna. Przesuwamy środki w naszym budżecie i po raz kolejny dotujemy LPR w Sokołowie Podlaskim. To inwestycja w bezpieczeństwo ludzi – podsumowuje wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska. Baza składać się będzie z budynku, stacji paliw, obiektów małej architektury (m.in. śmietnika i agregatu prądotwórczego); miejsc postojowych śmigłowca, ciągów pieszych i jezdnych; strefy końcowego podejścia i startów śmigłowca (FATO), ogrodzenia. Ponadto projekt obejmuje dostawę i montaż przesuwnicy dla śmigłowca oraz dostawę pierwszego wyposażenia warsztatowego i medycznego. Nowa baza zapewni skrócenie czasu dotarcia do nagłego zdarzenia oraz rozszerzenie zasięgu działania lotniczego zespołu ratownictwa medycznego. Na początku 2016 roku władze Mazowsza zarezerwowały na HEMS 6 mln zł, z czego dotychczas wykorzystano 870 tys. zł. Pozostałe środki zostały zaplanowane na ten i przyszły rok. Z uwagi na wymagania rynku, oferty przetargowe znacznie przekraczały zaplanowany przez LPR budżet na ten cel, LPR zmuszone było do znalezienia dodatkowego źródła dofinansowania. Dziś radni województwa mazowieckiego, a wcześniej zarząd, podjęli decyzję o przeznaczeniu na tę inwestycję dodatkowych 2,6 mln zł. W latach 2016-2017, dzięki środkom z budżetu Mazowsza opracowano dokumentację budowy i rejestrację lądowiska – FATO – strefy końcowego podejścia i startu śmigłowca. Ponadto w ramach budowy bazy tymczasowej wykonano część obiektów, które po zakończeniu funkcjonowania tej bazy pozostaną elementami bazy stałej (ogrodzenie bazy, strefa końcowego podejścia i startów śmigłowca – FATO, sieci sanitarne zewnętrzne – zbiornik oraz zagospodarowano teren: zjazd, zieleń). Dzięki wsparciu z samorządu Mazowsza opracowano również dokumentację projektowo-kosztorysową bazy stałej i uzyskano pozwolenie na budowę. Po wykonaniu dokumentacji projektowej SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przystąpił do wyłonienia wykonawcy, który zbuduje bazę stałą w Sokołowie Podlaskim. W sumie przeprowadzono aż trzy postępowania przetargowe. W pierwszym postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy robót związanych z budową stałej bazy LPR w Sokołowie Podlaskim wpłynęła tylko jedna oferta o wartości 8,4 mln zł, przekroczyła ona o prawie 3 mln zł kwotę przeznaczoną na realizację zadania. W drugim (otwarcie ofert w listopadzie 2017 r.) wpłynęły trzy oferty o wartościach od 7,2 mln zł do 9,3 mln zł. Mając na uwadze sytuację na rynku usług budowlanych związaną ze wzrostem cen materiałów i usług, w przypadku ogłoszenia nowego postępowania przetargowego, nie należało spodziewać się oferty znacznie tańszej od uzyskanych. Dlatego LPR zawnioskował do zarządu województwa o zwiększenie dotacji. Jednak Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o pozostawienie dofinansowania na poziomie dotychczasowej kwoty. Warto podkreślić, że samorząd Mazowsza nie jest dla SP ZOZ LPR podmiotem tworzącym. SP ZOZ LPR został poproszony więc o skierowanie wniosku do Ministerstwa Zdrowia. Niestety, pisma skierowane do ministerstwa zarówno przez LPR, jak i marszałka województwa mazowieckiego o ponowną analizę sytuacji i prośbą o wsparcie przedsięwzięcia spotkały się z decyzją odmowną. SP ZOZ LPR zdecydował o wszczęciu kolejnego postępowania na budowę bazy w Sokołowie Podlaskim. Niestety, i to nie zakończyło się pomyślnie. Wartość ofert i w tym postępowaniu znacznie przekroczyła kwotę, jaką zamawiający planował przeznaczyć na realizację zadania. SP ZOZ LPR po raz kolejny zwrócił się do samorządu Mazowsza z prośbą o zwiększenie kwoty dotacji o ponad 2,6 mln zł. W tym momencie całkowita wartość dotacji dla tego przedsięwzięcia wynosi 8 672 951 zł. Tylko uzyskanie tego wsparcia pozwoli na zrealizowanie inwestycji, w tym wykonanie robót budowlanych, sfinansowanie usług nadzoru autorskiego, zakup pierwszego wyposażenia warsztatowego i medycznego oraz sfinansowanie projektu, dostawy i montażu przesuwnicy. Budowa bazy stałej HEMS (pol. Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego) zgodnie z pierwotnymi założeniami miała zakończyć się już w zeszłym roku. W ramach inwestycji miały powstać m.in. hangar, zaplecze operacyjno-socjalne, stacja paliw, płyta przedhangarowa z dwoma miejscami postojowymi wraz z wyposażeniem medycznym i warsztatowym. Baza w Sokołowie Podlaskim to jedna z czterech nowych lokalizacji w Polsce. Tworzenie nowych baz ma służyć przede wszystkim poprawie dostępności do śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego w wybranych rejonach Polski. Chodzi zwłaszcza o te obszary, które nie są aktualnie objęte 60-kilometrowym zasięgiem operacyjnym lotniczego pogotowia ratunkowego. W praktyce przełoży się to na skrócenie czasu udzielenia pomocy medycznej w przypadku nagłego zdarzenia oraz przetransportowania osób poszkodowanych do szpitala. Baza będzie działać w godzinach 7.00–20.00. W skład zespołu ratownictwa medycznego wejdą: pilot, lekarz i ratownik medyczny. (PAP)

Komentarze

Popularne posty