EASA publikuje Europejski Plan Bezpieczeństwa Lotniczego na lata 2018-2022

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała Europejski Plan Bezpieczeństwa Lotniczego (EPAS) na lata 2018-2022, który obejmuje również program tworzenia przepisów Agencji. EPAS, kluczowy komponent Europejskiego Programu Bezpieczeństwa Lotniczego, określa ramy czasowe prac związanych z bezpieczeństwem na poziomie europejskim, pomagając w identyfikacji głównych zagrożeń bezpieczeństwa i określając działania, które należy podjąć. Wspiera również państwa członkowskie Unii Europejskiej w realizacji ich narodowych programów bezpieczeństwa i ułatwia dzielenie się najlepszymi praktykami oraz wiedzą. Tegoroczna edycja EPAS obejmuje strategię EASA w zakresie współpracy międzynarodowej i szkoleń technicznych. Patrick Ky, dyrektor wykonawczy EASA, oświadczył: "Działania w zakresie bezpieczeństwa muszą być koordynowane bardziej niż tylko na poziomie regionalnym i międzynarodowym, co tłumaczy rosnącą rolę regionalnych organizacji nadzoru bezpieczeństwa w lotnictwie i kluczową działalność EASA w tej dziedzinie" . EPAS 2018-2022 zawiera ponadto kilka nowych projektów badawczych, które ilustrują rosnące znaczenie badań w polityce UE jako czynnika zwiększającego bezpieczeństwo. Realizacja planu została już rozszerzona na państwa europejskie, które nie są objęte jurysdykcją EASA. Agencja ściśle współpracuje z Organizacją Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu zawiązana współpracy z 56 państwami, które są częścią europejskiego i północnoatlantyckiego regionu ICAO. Źródło: EASA

Komentarze

Popularne posty