Najwyższa wieża kontroli lotów w Polsce już gotowa

Infrastrukturalna wizytówka województwa śląskiego i najwyższa wieża kontroli ruchu lotniczego w Polsce – tak o katowickiej wieży mówi się dziś w Polsce. Ukończona i gotowa czeka już na odbiory. Inwestorem jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Wieża liczy ponad 1800 m kw. powierzchni, na której rozmieszczone zostały: pomieszczenie ze stanowiskami kontroli wieżowej i kontroli zbliżania, pomieszczenia techniczne i garażowe oraz zaplecze socjalne. Wokół wieży powstał system dróg wewnętrznych wraz z parkingami. Poziom operacyjny ulokowano na wysokości 42 m. Układ budynku składa się z dwóch elementów. Część niska I-II kondygnacji wys. 5-9 m – stanowi dwukondygnacyjny budynek o konstrukcji słupowo-ścianowej. Część wysoka ma wys. 45,75 m. Jej trzon zbudowany jest jako wspornik pionowy o przekroju poprzecznym prostokąta, z wydzielonym wewnątrz ciągiem dla windy oraz szachtami instalacyjnymi. Utwierdzenie trzonu stanowi płyta fundamentowa o grubości 1,8 m i o wymiarach w rzucie 17 x 17 m. W górnej części trzonu wykonstruowano wsporniki poziome, na których oparto stropy części zasadniczej wieży. Zwieńczenie wieży stanowi dach stalowy. Obudowę wieży zaprojektowano w formie elewacji pochłaniającej energię PEM – z aluminiowej płyty kompozytowej. W trzonie zaprojektowano windę elektryczną z podszybiem i nadszybiem bez pomieszczenia maszynowni, przystosowaną do wymogów, jakie musi spełniać dźwig dla ekip ratowniczych. Wartość kontraktu to 20,22 mln zł netto. Katowicka wieża jest inwestycją w bezpieczeństwo ruchu lotniczego i poprawę jego płynności, a przede wszystkim stanie się jedną z infrastrukturalnych wizytówek województwa śląskiego. (Rynek Lotniczy)

Komentarze

Popularne posty