MGGP Aero będzie współpracować z Ośrodkiem Kształcenia Lotniczego PWSZ w Chełmie

SP-FPM MGGP Aero Partenavia P.68
W dniu 15.01.2018 r. JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, prof. nzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, podpisał porozumienie z MGGP Aero Sp. z o.o. Celem podjętej współpracy jest integracja środowiska Ośrodka Kształcenia Lotniczego PWSZ w Chełmie oraz MGGP Aero Sp. z o.o. umożliwiająca zdobycie doświadczeń oraz rozszerzenie osiągnięć zawodowych studentom/absolwentom PWSZ w Chełmie. Obie strony zobowiązały się do organizowania procesu rekrutacji na stanowisko pilota, prowadzonej przez MGGP Aero Sp. z o.o. wśród studentów/absolwentów specjalności Pilotaż PWSZ w Chełmie, ale także do promowania lotnictwa cywilnego oraz sportów lotniczych wśród młodzieży szkolnej. Podpisane porozumienie ma również umożliwić wymianę doświadczeń dotyczących procesu kształcenia lotniczego poprzez organizację praktyk studenckich. MGGP Aero Sp. z o.o. jest firmą działającą w branży pozyskiwania danych fotogrametrycznych i głównym dostawcą wysokorozdzielczych zdjęć lotniczych, skaningu laserowego oraz analiz teledetekcyjnych w Polsce. Realizuje kompleksowe usługi w dziedzinie analiz środowiska, inwentaryzacji walorów i ich zagrożeń z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii teledetekcyjnych. Spółka posiada własną bazę operacyjną zlokalizowaną w Jasionce k/Rzeszowa. W skład zaplecza technicznego wchodzą samoloty, kilkanaście specjalistycznych zestawów sensorów oraz nowo wybudowany hangar. Od roku 2014 MGGP Aero należy do Krajowego Klastra Kluczowego „Dolina Lotnicza”. Źródło: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Komentarze

Popularne posty