Lublin rozbuduje wieżę kontroli ruchu lotniczego

Mobilna wieża kontroli ruchu lotniczego na lotnisku w Lublinie ma zostać rozbudowana o dodatkowe kontenery mieszczące pomieszczenia operacyjno-socjalne dla służb kontroli ruchu i personelu technicznego. Właśnie opublikowano postępowanie w tej sprawie. W dokumentach przetargowych czytamy, że projekt zakłada rozbudowę części parterowej budynku w kierunku południowym i zachodnim. Pociąga to za sobą konieczność przebudowy przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz wykonania zalicznikowej wewnętrznej linii zasilającej. Zmieni się również zakres utwardzenia terenu zapewniający dojście do budynku. Przystępując do postępowania, każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 tys. zł. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Oferty można składać do 5 lutego w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W postępowaniu pod uwagę będzie brana przede wszystkim cena brutto (waga: 60 proc.) a następnie okres gwarancji i rękojmi za wady w miesiącach (waga: 40 proc.). Obecna wieża kontroli ruchu lotniczego wybudowana została w 2012 roku, kosztem około 15 mln zł. W niezmienionym kształcie funkcjonuje do dzisiaj. Cały 2017 rok lubelski port zakończył z wynikiem sięgającym 430 346 tysięcy obsłużonych pasażerów. Dla porównania, w roku 2016 było ich tu 377 tysięcy, wynik za ubiegły rok jest więc o niemal 14 proc. lepszy od tego za rok wcześniejszy. Według wstępnych prognoz wskazywano, że liczba pasażerów w bieżącym, 2018 roku, sięgnie 550 tysięcy. Jednak z uwagi na fakt, że w czerwcu tego roku węgierska linia lotnicza Wizz Air zamknie swoją bazę w Lublinie, prognozy zostały skorygowane i obecnie mówi się o liczbie 500 tys. pasażerów obsłużonych w 2018 roku. Jednocześnie przedstawiciele lotniska zapewniają, że wciąż trwają rozmowy z nowymi przewoźnikami, którzy mogliby wypełnić lukę po połączeniach Wizz Air. Chodzi o trasy do Tel Avivu, Doncaster Sheffield i Liverpoolu.(Rynek Lotniczy)

Komentarze

Popularne posty