Bombardier i grupa Conair podpisały umowę zakupu sześciu samolotów pożarniczych Q400MR

Bombardier i grupa Conair podpisały umowę zakupu sześciu samolotów pożarniczych Q400MR. Wartość porozumienia wynosi około 206 mln USD (704 mln zł), według cen katalogowych. Zostaną one przebudowane z klasycznych samolotów pasażerskich. Obecnie jedynym użytkownikiem samolotów tego typu jest francuska Sécurité Civile. Przystosowany do zwalczania pożarów Q400MR wyposażony jest w zbiornik o pojemności ponad 10 000 dm3 z instalacją zrzutu środka gaśniczego. Zbiornik ten ma standardowe pojedyncze wlewy po obydwu stronach, dzięki czemu można napełniać go z wydatkiem 1893 dm3 na minutę. Całkowite napełnienie zbiornika trwa niecałe 6 minut. Zbiorniki środka gaśniczego zamontowane są na zewnątrz kadłuba samolotu, co eliminuje ryzyko wystąpienia korozji w wyniku jego rozlania na płatowiec. Komputerowy system sterowana instalacją zrzutu środka gaśniczego umożliwia pilotowi wybranie różnej objętości zrzucanego środka, od 2 do 30 dm3, na powierzchnię ok. 9,3 m2. Schemat zrzutu może być taki sam, niezależnie od objętości środka gaśniczego pozostałej w zbiorniku. Maksymalna prędkość lotu, wynosząca 667 km/h, umożliwia Q400MR w wersji tankowca szybsze w porównaniu z konkurencją dotarcie do miejsca pożaru. Kabina samolotu jest hermetyzowana, dzięki czemu może on latać na większych wysokościach, zużywając mniej paliwa. Wyposażony w środki ochrony kadłuba, Q400MR może operować z krótkich dróg startowych o nawierzchni nieutwardzonej. Jest także wyposażony w pomocniczy zespół napędowy, co zapewnia mu większą elastyczność operacyjną i niezależność od infrastruktury lotniskowej. (Altair)

Komentarze

Popularne posty