System ILS na pomocniczym kierunku drogi startowej Portu Lotniczego Katowice

Pod koniec czerwca 2017 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że w odpowiedzi na wniosek Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, podjęła decyzję o rozpoczęciu prac, których celem jest oprzyrządowanie pomocniczego kierunku drogi startowej Portu Lotniczego Katowice w system (ILS – Instrument Landing System) umożliwiający precyzyjne i bezpieczne lądowania przy ograniczonej widzialności i niskim pułapie chmur. Tym samym Katowice będą pierwszym lotniskiem w Polsce z systemem ILS na obydwu kierunkach podejścia do drogi startowej tj. zasadniczego (pas 27) i pomocniczego (pas 09). Warto przypomnieć, że droga startowa Portu Lotniczego Katowice zlokalizowana jest na osi wschód-zachód i nie jest to przypadek, ponieważ w południowej Polsce wiatry najczęściej wieją właśnie w tej osi. Aerodynamika i bezpieczeństwo to czynniki, które determinują to, że startować i lądować powinno się pod wiatr. Powyżej pewnej składowej prędkości wiatru jest to wymóg obligatoryjny. Ze względu na charakterystykę wiatrów w Pyrzowicach, które przez większość czasu wieją z zachodu, samoloty na naszym lotnisku najczęściej lądują od wschodu, czyli od Siewierza i startują na zachód, w stronę Miasteczka Śląskiego. Dlatego też wschodni kierunek podejścia do naszej drogi startowej uzbrojony jest w system ILS i określa się go mianem zasadniczego. Od września 2016 roku na kierunku zasadniczym można w Katowice Airport lądować z wykorzystaniem II kategorii operacji lotniczych, co oznacza, że minimalna widzialność wzdłuż drogi startowej nie może być mniejsza niż 300 metrów, a pułap chmur nie niżej niż 30 metrów. Udostępnienie procedur dla II kategorii operacji lotniczych znacząco podniosło dostępność operacyjną portu w warunkach ograniczonej widzialności przy wiatrach wiejących z zachodu. Jednak w ostatnich latach zauważalna jest tendencja do coraz częstszego występowania wiatrów z kierunków wschodnich, które powodują, że do startów i lądowań używany jest kierunek pomocniczy, czyli pas 09, który nie jest oprzyrządowany systemem ILS. Port Lotniczy Katowice cieszy się, że dzięki dobrej współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej pas 09 zostanie uzbrojony w system ILS CAT I. Inwestycja podniesie bezpieczeństwo i dostępność operacyjną lotniska w czasie gdy do lądowań wykorzystywany będzie pas 09. Tym samym Port Lotniczy Katowice znajdzie się w ścisłej czołówce europejskich lotnisk regionalnych, jeśli chodzi o dostępność operacyjną w trakcie złych warunków atmosferycznych. Jest to ważne zarówno z perspektywy linii lotniczych jak i pasażerów, ponieważ gwarantuje, że warunki atmosferyczne praktycznie nie będą przeszkodą w bezpiecznym lądowaniu w KTW, niezależnie od kierunku wiatru. Źródło: Port Lotniczy Katowice

Komentarze

Popularne posty