Przewoźnicy Grupy Lufthansa przewieźli w czerwcu 2017 roku około 12 mln pasażerów

Przewoźnicy Grupy Lufthansa przewieźli w czerwcu 2017 roku około 12 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 18% w stosunku do tego samego miesiąca w roku poprzednim. Liczba pasażerokilometrów zwiększyła się o 12,3% w stosunku do poprzedniego roku, a sprzedaż wzrosła o 15,9%. Współczynnik wykorzystania miejsc w samolotach wyniósł 82,8%. W pierwszej połowie roku zostało przewiezionych około 60 mln podróżnych, 17,2% więcej niż w pierwszej połowie roku poprzedniego. Ponadto, w pierwszej połowie 2017 Grupa Lufthansa przewiozła więcej pasażerów niż kiedykolwiek wcześniej. Współczynnik wykorzystania miejsc w samolotach osiągnął historyczny poziom 79%, o 2,7% pkt procentowych wyższyniż w roku poprzednim. Przepustowość cargo wzrosła o 2,9%, podczas gdy sprzedaż cargo wzrosła o 8,1%. W efekcie, współczynnik wykorzystania miejsc w samolotach cargo wzrósł o 3,3 pkty procentowe w ciągu miesiąca. W tym samym czasie sprzedaż cargo wzrosła o 7, 1%, wpływając tym samym na współczynnik wykorzystania miejsc w samolotach, który był wyższy o 2,7 pktu procentowego. Przewoźnicy sieciowi: Lufthansa, Swiss i Austrian Airlines, przewieźli w czerwcu 8,8 mln pasażerów, o 6,7% więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego oraz o 5,1% więcej niż w poprzednich miesiącach tego roku. W porównaniu z rokiem poprzednim, liczba pasażerokilometrów wzrosła w czerwcu o 2,6%. W tym samym czasie liczba rejsów została zmniejszona o 1,9%. Współczynnik sprzedaży wzrósł o 6,2%, a współczynnik wykorzystania miejsc w samolotach wzrósł o 2,8 pktów procentowych i wyniósł 83,2%. W pierwszej połowie roku przewoźnicy sieciowy przewieźli 45,5 mln pasażerów, o 5,9% więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. W trakcie tego okresu, współczynnik wykorzystania miejsc w samolotach dla przewoźników sieciowych wzrósł o 3 pkty procentowe i wyniósł 79,3%. Lufthansa przewiozła w czerwcu około 6 mln pasażerów, o 2,7% więcej niż w tym samym miesiącu roku poprzedniego. 0,5-% wzrost liczby pasażerokilometrów w czerwcu spowodował 4% wzrost w sprzedaży. Stąd też współczynnik wykorzystania miejsc w samolotach wyniósł 84%, o 2,9 pktu procentowego więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. W pierwszej połowie 2017, Lufthansa przewiozła 31,2 mln pasażerów, o 4,8% więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Wynoszący 79,9% współczynnik wykorzystania miejsc w samolotach był o 3,4 pktu procentowego wyższy niż w pierwszej połowie 2016. W wyniku tego, Lufthansa osiągnęła historyczny poziom możliwości przewozowych zarówno w czerwcu, jak i pierwszej połowie bieżącego roku. Dzięki połączeniom bezpośrednim w ramach Grupy Lufthana – Eurowings (łącznie z Germanwings) i Brussels Airlines – w czerwcu zostało przewiezionych około 3,2 mln pasażerów. Z liczby tej 3 mln podróżnych zostało obsłużonych na trasach krótkodystansowych, a pozostali – na trasach dalekodystansowych. Oznacza to wzrost o 79% w porównaniu z rokiem poprzednim. Przepustowość w czerwcu była o 108,7% większa niż w roku poprzednim, podczas gdy wartość sprzedaży wzrosła o 114,2%, co skutkowało zwiększeniem współczynnika wykorzystania miejsc w samolotach o 2,1 pktu procentowego i wyniosło 80,9%. Na trasach krótkodystansowych, liczba pasażerokilometrów zwiększyła się o 73,5% . W tym samym czasie sprzedaż wzrosła o 79,4%. Dzięki temu w czerwcu na tych trasach współczynnik wykorzystania miejsc w samolotach wzrósł o 2,7 pktu procentowego. Współczynnik wykorzystania miejsc w samolotach na trasach dalekodystansowych zmniejszył się o 1,4 pktu procentowego i wyniósł 80,8%, wzrost podaży wyniósł 329,5%, a wzrost sprzedaży 322,3%. Dzięki połączeniom bezpośrednim w pierwszej połowie roku zostało przewiezionych 14,5 mln pasażerów, czyli o 76,1% więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. W 77,4% współczynnik wykorzystania miejsc w samolotach był o 0,9 pktu procentowego wyższy niż w roku poprzednim. Źródło: Altair

Komentarze

Popularne posty