Ograniczenia w ruchu powietrznym w związku z wizytą prezydenta USA

W związku z wizytą prezydenta USA Donalda Trumpa w Polsce oraz Szczytem Trójmorza od 5 do 7 lipca w rejonie Warszawy obowiązywać będą ograniczenia w wykonywaniu lotów – podała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Szczegółowy komunikat i zobrazowanie planowanych ograniczeń oraz informacje m.in. o procedurach dostępne są na stronie PAŻP www.pansa.pl (ang. Polish Air Navigation Services Agency). Pierwszy rejon ograniczeń dotyczy koła o promieniu 55 km, którego środek znajduje się w punkcie o współrzędnych 52°14′34″N 021°00′57″E; drugi rejon - ma środek w tym samym punkcie, a koło - promień 5 km. W rejonie ograniczeń obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów. Loty zwolnione z zakazu – jak podano - to m.in. loty o statusie: HEAD (z najważniejszymi osobami w państwie), SAR (akcji poszukiwawczo-ratowniczych), HOSP (pomocy medycznej), loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego; loty na hasło GARDA (dot. porządku publicznego) oraz loty FFR (przeciwpożarowe). W komunikacie wskazano, że dowódca załogi statku powietrznego (lub organizator lotu) wykonujący lot np. o statusie: HEAD, SAR, HOSP, FFR lub lot LPR przez "aktywny rejon ograniczeń" ma obowiązek przed planowanym lotem niezwłocznie powiadomić Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych. Załogi statków powietrznych wykonujące loty wewnątrz rejonu ograniczeń mają obowiązek utrzymywać dwustronną łączność radiową z właściwym organem ATS (tj. służbą ruchu lotniczego) dla danej przestrzeni powietrznej. W informacji przekazano, że zabrania się składania planów lotów z powietrza na wlot w rejon ograniczeń. Zabrania się też umieszczania lotniska Chopina w Warszawie (EPWA) w planie lotu (FPL) jako lotniska zapasowego. (PAP)

Komentarze

Popularne posty