Szkoła Orląt współpracuje z Agencją Żeglugi Powietrznej

To przełom w szkoleniu służb ruchu lotniczego i gwarancja bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej – tak o zawartym porozumieniu mówią przedstawiciele Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Jedyne ośrodki w kraju, które kształcą kontrolerów ruchu lotniczego, zintegrują systemy szkoleniowe, aby zarządzenie ruchem było lepsze. W Polsce działają tylko dwa ośrodki kształcące służby ruchu lotniczego, czyli kontrolerów ruchu, informatorów służby informacji powietrznej i informatorów lotniskowej służby informacji powietrznej. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej szkoli cywilów, natomiast Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych – kadry wojskowe. Oba ośrodki współpracowały już ze sobą w przeszłości. Teraz chcą kontakty odnowić i zacieśnić, dzięki czemu ma powstać Jednolity System Zarządzania Ruchem Lotniczym. – To porozumienie jest gwarancją bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni powietrznej – podkreśla gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, rektor komendant WSOSP. Z kolei Janusz Niedziela, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej dodaje: – Ludzie to nasz najcenniejszy kapitał, dlatego ich szkolenie oparte na jednolitych standardach pozwoli na dalszy rozwój Agencji i WSOSP. Lotnictwo korzysta z jednej przestrzeni powietrznej, dlatego ważne jest, aby wszyscy kontrolerzy w Polsce, cywilni i wojskowi, reprezentowali ten sam poziom wyszkolenia, potwierdzony spójnym systemem licencjonowania. Porozumienie zawarte przez Szkołę Orląt oraz PAŻP ma doprowadzić do ujednolicenia systemów szkolenia obu ośrodków, które już teraz są spójne, bo działają na podstawie tych samych wytycznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zmiany będą dotyczyć także kryteriów naboru kandydatów na kurs kontrolerów ruchu lotniczego. Ci, którzy zgłaszają się do PAŻP przechodzą całą serię testów kwalifikacyjnych, które są jednocześnie podstawą późniejszego przyjęcia do pracy. Z kolei w Dęblinie kandydaci muszą spełniać jedynie podstawowe wymagania dotyczące udziału w kursie. – Jeden z zapisów porozumienia przewiduje ujednolicenie tej kwestii – podkreśla ppłk nawig. Jan Michta, kierownik Ośrodka Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego (CAPTO) w Dęblinie. – Chodzi głównie o dodatkowe testy predyspozycji, oceniające przydatność do zawodu. Będziemy musieli wprowadzić je obok standardowych kwalifikacji – precyzuje ppłk Michta. Oba ośrodki będą też wymieniać się doświadczeniami w obszarach, w których się specjalizują. PAŻP chce, by część szkoleń dla kontrolerów cywilnych odbywała się w Dęblinie. Chodzi o kursy dotyczące tzw. operacyjnego ruchu lotniczego samolotów wojskowych. Takie szkolenie pozwoli kandydatom poznać specyfikę lotów wojskowych, nieco inną od tej, która wiąże się z lotami typowo cywilnymi czy liniowymi. – Być może w szkolenia dotyczące ruchu operacyjnego włączymy specjalny moduł dla cywilów i powstanie odrębny dział dotyczący lotnictwa wojskowego, który będziemy realizować z PAŻP. Nasze wojskowe doświadczenie na pewno się tu przyda – dodaje kierownik Ośrodka Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego. Już dziś wielu absolwentów z Dęblina znajduje zatrudnienie w PAŻP, a sporo kontrolerów wykształconych w Agencji podejmuje pracę w wojsku. Uczelnia liczy, że porozumienie bardziej rozwinie tę współpracę. – Mamy nadzieję, że dzięki temu zbliżeniu nasi absolwenci będą mieli jeszcze łatwiejszą drogę do pracy w PAŻP – podkreśla ppłk Michta, kierownik Ośrodka Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego. Ośrodki zacieśnią również kontakty na polu badawczo-rozwojowym, będą też przygotowywać wspólne publikacje dotyczące szkolenia lotniczego, organizować seminaria i konferencje, a studenci – odbywać praktyki i staże w obu jednostkach. – W Polsce są tylko dwa takie ośrodki, więc grzechem byłoby ze sobą konkurować. Zwłaszcza, że tej pracy wystarczyłoby w zupełności dla jeszcze kilku innych – kończy ppłk Jan Michta. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Powietrznych to jedna z trzech najstarszych uczelni lotniczych na świecie. Kształci studentów wojskowych i cywilnych. W WSOSP działa Ośrodek Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego (CAPTO), gdzie uczą się podchorążowie i studenci cywilni z dęblińskiej szkoły oraz żołnierze zawodowi z jednostek wojskowych z całego kraju. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej to państwowa instytucja zarządzająca ruchem lotniczym na obszarze, którego granice pokrywają się na lądzie z granicami państwowymi. W PAŻP działa Ośrodek Szkolenia Personelu ATS, przygotowujący kandydatów do pracy w służbach ruchu lotniczego. Źródło: polska-zbrojna.pl

Komentarze

Popularne posty