Polska Agencja Żeglugi Powietrznej inwestuje w Port Lotniczy Katowice

Projekt wieży kontroli lotów na lotnisku Katowice-Pyrzowice
W Porcie Lotniczym Katowice, zarządzanym przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, realizowane są liczne przedsięwzięcia infrastrukturalno-budowlane, które zdecydowanie poprawiają bezpieczeństwo, przepustowość, komfort obsługi pasażerów oraz umożliwiają dynamiczny rozwój lotniska. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) od początku zaangażowana jest w realizowany w Pyrzowicach proces inwestycyjny. 23 czerwca 2017 r. roku miała miejsce uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania go w powstającą wieżę. Gościem honorowym uroczystości był Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk. W ramach realizowanych w Porcie Lotniczym Katowice inwestycji PAŻP wyposażyła w radiowy system nawigacyjny wspomagający lądowanie samolotu w warunkach ograniczonej widzialności i niskiej podstawy chmur (ILS) zasadnicze (wschodnie) podejście do oddanej do użytku w maju 2015 roku nowej drogi startowej oraz przygotowała stosowne procedury umożliwiające lądowania w II kategorii operacji lotniczych. Ich udostępnienie znacząco poprawiło dostępność Katowice Airport w trakcie złych warunków atmosferycznych. Kolejną inwestycją PAŻP na pyrzowickim lotnisku jest budowa nowej wieży kontroli. Konieczność realizacji tej inwestycji wynika ze zmiany układu pola manewrowego portu i płyt postojowych oraz przesunięcia tej infrastruktury na wschód, co nastąpiło w związku z licznymi inwestycjami przeprowadzonymi przez GTL SA w ostatnich latach m.in. budowę nowej drogi startowej o długości 3,2 km, rozbudowę płyty postojowej nr 1, budowę płyty dla samolotów cargo i do odladzania statków powietrznych, a wszystko to połączone nowym systemem dróg kołowania.Budowa nowej wieży kontroli lotniska rozpoczęła się w pierwszej połowie marca 2017 roku. Wykonawcą inwestycji jest firma Budimex SA. Koszt przedsięwzięcia to prawie 25 mln zł. Nowa wieża będzie najwyższym tego typu obiektem w Polsce o wysokości 46 metrów, z poziomem operacyjnym na wysokości 41 metrów. Kubatura budowli wynosić będzie 7350 m3, a jej powierzchnia 1 832 m2, na której zostaną rozmieszczone pomieszczenia ze stanowiskami kontroli wieżowej, kontroli zbliżania, techniczne i biurowe oraz zaplecze socjalne. Zakończenie budowy planowane jest na pierwszy kwartał 2018 roku. Następnie rozpocznie się proces wyposażania obiektu w odpowiednie urządzenia. Operacyjne oddanie do użytku nowej wieży kontroli PAŻP planuje pod koniec 2018 roku. Powyższe przedsięwzięcie to nie jedyna inwestycja realizowana przez PAŻP w Porcie Lotniczym Katowice. Trwają przygotowania do uzbrojenia zachodniego (pomocniczego) podejścia do nowej drogi startowej pyrzowickiego lotniska w system ILS kategorii I. Port Lotniczy Katowice będzie pierwszym lotniskiem regionalnym w Polsce z system ILS na obydwu kierunkach podejścia do drogi startowej.Decyzja o realizacji tej inwestycji wynika z faktu, że w ostatnich latach notuje się wzrost częstotliwości występowania wiatrów z kierunku wschodniego. W 2015 roku przez 18% czasu w użyciu było zachodnie, pomocnicze podejście do drogi startowej, w 2016 przez 22%. W związku z tym PAŻP, na wniosek GTL SA podjął decyzję o wyposażeniu zachodniego podejścia do drogi startowej Portu Lotniczego Katowice w system ILS kategorii I. Inwestycja ta poprawi dostępność operacyjną portu przy wiatrach wiejących ze wschodu i przy ograniczonej widzialności i niskim pułapie chmur. Obecnie dostępne procedury umożliwiają lądowanie w Pyrzowicach od zachodu, czyli z wykorzystaniem podejścia pomocniczego, gdy widzialność wzdłuż drogi startowej nie jest mniejsza niż 800 metrów, a pułap chmur nie niżej niż 80 metrów. ILS CAT I dla zachodniego pasa drogi startowej Portu Lotniczego Katowice umożliwi bezpieczne lądowania przy widzialności nie mniejszej niż 550 metrów i pułapie chmur nie niższym niż 60 metrów.W ramach realizacji inwestycji Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przeniesie system ILS, który używany był na starej drodze startowej Portu Lotniczego Katowice, na zachodnie pomocnicze podejście do nowej drogi startowej, przygotuje go do użytku oraz sporządzi i udostępni odpowiednie, nowe procedury lądowań. Kolejnymi inwestycjami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na katowickim lotnisku będą: nowy radar wtórny oraz nowy ośrodek radiokomunikacyjny. Urządzenia te zostaną wybudowane do 2020 roku, dzięki nim zostanie zapewniony optymalny poziom bezpieczeństwa operacji lotniczych.Źródło: GTL

Komentarze

Popularne posty