10 lat Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

W kwietniu 2017 roku mija dziesięć lat od powstania Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Historia kontroli ruchu lotniczego w Polsce jest oczywiście dłuższa, jej początki sięgają bowiem pierwszej połowy ubiegłego wieku. Przed 2007 rokiem instytucjami, które odpowiedzialnymi za kontrolę ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej, była Agencja Ruchu Lotniczego, działająca w ramach Państwowego Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze, wcześniej natomiast Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych. Wydzielenie w 2007 roku z Przedsiębiorstwa Porty Lotnicze Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej związane było z koniecznością dostosowania rozwiązań organizujących kontrolę ruchu lotniczego w Polsce z unijnymi regulacjami. W 10. rocznicę powstania PAŻP, na nowym budynku szkolno-administracyjnym Agencji, odsłonięta została tablica poświęcona wiceministrowi transportu Eugeniuszowi Wróblowi – współtwórcy ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Odsłonięcia dokonała żona wiceministra Pani Lidia Wróbel wraz z towarzyszącymi jej córkami. W uroczystości brali również udział przedstawiciele, między innymi: Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Sił Zbrojnych, narodowego przewoźnika PLL LOT, polskich portów lotniczych, a także instytucji i organizacji na co dzień współpracujących z PAŻP, dzięki którym możliwe jest zapewnienie przez Agencję bezpiecznego i płynnego ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej. Dyrektor generalna Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w trakcie uroczystości odczytała list Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka skierowany do pracowników PAŻP. Szef resortu podziękował za pracę Agencji, a także podkreślił, że służby ruchu lotniczego PAŻP należą do najbardziej efektywnych w Europie. Obsługa skokowo wzrastającego ruchu lotniczego, wdrożenie nowego systemu operacyjnego, udana obsługa ruchu lotniczego podczas wyjątkowych imprez masowych, budowa i uruchamianie nowych wież kontroli ruchu lotniczego, uruchomienie pierwszego w Polsce systemu multilateracyjnego w Gdańsku, rozpoczęcie projektu budowy nowego kampusu PAŻP w Regułach. To tylko ułamek dużych zadań i projektów, które zostały przeprowadzone w minionym dziesięcioleciu – powiedział prezes PAŻP, Janusz Niedziela. Prezes podkreślił, że następne lata działalności Agencji związane będą z dużymi wyzwaniami inwestycyjnymi, które mają zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa ruchu lotniczego na polskim niebie. Podziękował także wszystkim byłym i obecnym pracownikom PAŻP za ich wkład w rozwój Agencji. W ciągu dziesięciu lat działalności PAŻP kontrolerzy ruchu lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej obsłużyli blisko 6,5 miliona komercyjnych operacji lotniczych. Kolejne 1,6 miliona operacji lotniczych wykonywanych w przestrzeni niekontrolowanej obsłużyli w tym czasie informatorzy FIS PAŻP. Służba w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej trwa 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Warto zaznaczyć, że w chwili obecnej w PAŻP zatrudnionych jest ponad 550 kontrolerów ruchu lotniczego, którzy codzienne obsługują do 2500 komercyjnych operacji lotniczych. Służby FIS Polskiej Agencji Żeglugi powietrznej zatrudniają blisko 80 informatorów służby powietrznej. Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Komentarze

Popularne posty