Piloci Air France głosowali za powołaniem nowej taniej spółki lotniczej

Piloci Air France zrzeszeni w związku zawodowym SNPL głosowali za powołaniem nowej taniej spółki lotniczej. Za utworzeniem nowego przewoźnika głosowało 58,1% związkowców przy frekwencji wynoszącej 73,8%. Według związku zawodowego Syndicat National de Pilotes de Ligne (SNPL) głosowanie pokazuje stanowisko pilotów, ale nie oznacza to jednostronnej akceptacji przez pilotów propozycji Air France, ponieważ zdaniem związku brakuje jeszcze wielu gwarancji. Związek zawodowy widzi konieczność dalszych dyskusji w celu znalezienia kompromisu możliwego do przyjęcia przez pilotów. Boost ma być tanim przewoźnikiem do obsługi połączeń dalekiego zasięgu, którego koszty operacji będą niższe od kosztów Air France i KLM. Nowy przewoźnik ma rozpocząć operacje pod koniec 2017 r. lub na początku 2018 r. (PRTL.pl)

Komentarze

Popularne posty