Straż Graniczna poszukuje 2 samolotów wielosilnikowych z napędem turbinowym

PZL M28-05 Skytruck (SN-60YG) z Polskiej Straży Granicznej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 takich samych, fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2017, samolotów wielosilnikowych turbinowych do wykonywania przez Lotnictwo Straży Granicznej zadań nad obszarami morskimi. Każdy samolot musi mieć zabudowane, fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017, następujące wyposażenie dodatkowe: system obserwacji lotniczej, radar poszukiwawczy 360°, system automatycznej identyfikacji jednostek nawodnych (AIS) i telefon łączności satelitarnej z dostępem do Internetu. Dostawca ma zapewnić personelowi SG szkolenie w zakresie użytkowania i obsługi w/w wyposażenia. Samoloty mają też być wyposażone w system poszukiwania kierunkowego rozbitków (DFS) monitorujący przedział częstotliwości w niebezpieczeństwie od 30 do 470 MHz i 2 radiotelefony cyfrowe łączności służbowej Straży Granicznej, zintegrowane z systemem łączności samolotu. Użytkownikiem samolotów będzie I Wydział Lotniczy Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku. Samoloty będące przedmiotem zamówienia w zakresie przeznaczenia, realizowanych zadań, przyrządów pokładowych i wyposażenia muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) NR 800/2013. Dodatkowo powinny spełniać wszystkie wymogi odnośnie wyposażenia ratowniczego i bezpieczeństwa dla załogi statku powietrznego, zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, jako samoloty lądowe użytkowane nad obszarami wodnymi w odległości większej niż 50 mil morskich od lądu. Tratwy wchodzące w zakres ww. wyposażenia ratowniczego i bezpieczeństwa powinny spełniać wymogi Międzynarodowego Kodeksu Środków Ratunkowych (Kodeks LSA) z uwzględnieniem specyfiki statku powietrznego. Samoloty wraz z wyposażeniem dodatkowym muszą posiadać certyfikaty typu EASA lub równoważne tj. uznawane przez EASA w celu spełnienia wszystkich wymogów do ich zarejestrowania we właściwych rejestrach, tj. w rejestrze statków powietrznych Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) i/lub rejestrze statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego. Źródło: Altair

Komentarze

Popularne posty