Spółka LOTAMS dołączyła do "Doliny Lotniczej"

Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza" zostało powołane do życia 11.04.2003 r. przez 18 Członków Założycieli. Obecnie, w skład Stowarzyszenia wchodzi 158 podmiotów z regionu. Członkiem "Doliny Lotniczej" może zostać przedsiębiorstwo przemysłu lotniczego lub instytucja B+R związana z przemysłem lotniczym z południowo-wschodniej Polski, posiadająca rekomendację przynajmniej dwóch obecnych członków Stowarzyszenia. Spółka LOTAMS, po pozytywnym zakończeniu postępowania aplikacyjnego, została przyjęta do grona członków Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”. Celem Doliny Lotniczej jest tworzenie warunków dla rozwoju przemysłu lotniczego, promowanie sektora rozwojowo – badawczego przemysłu lotniczego, wspieranie edukacji, wpływanie na decyzje gospodarcze polskiego rządu w kwestiach związanych z branżą lotniczą. Przyjęcie do grona członków Doliny Lotniczej przyniesie Spółce LOTAMS wiele nowych możliwości, w tym m.in. dostęp do nowoczesnych technologii, czerpanie z innowacyjnych rozwiązań dla branży lotniczej oraz działań promocyjnych dla umocnienia polskiego eksportu usług kompleksowej obsługi technicznej samolotów. LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. jest indywidualnym dostawcą usług związanych z obsługą techniczną samolotów. W ciągu wielu lat spółka zdobylła doświadczenie i wypracowała najwyższe standardy oferowanych produktów i usług. Historia LOTAMS jest ściśle związana z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT. Przez wiele lat, do momentu wydzielenia LOTAMS, jako samodzielnej Spółki, baza techniczna była częścią PLL LOT. Początki działalności sięgają lat dwudziestych ubiegłego wieku. Wydzielenie bazy technicznej z lotowskich struktur nastąpiło 13 lipca 2010 roku. Od tego momentu baza, działając jako samodzielna spółka, stale poszukuje i wprowadza nowoczesne rozwiązania dla świadczenia usług na najwyższym poziomie. Obsługuje samoloty w bardzo szerokim zakresie, dysponuje odpowiednim przygotowaniem, infrastrukturą i wyposażeniem. Źródło: LOTAMS

Komentarze

Popularne posty