Rozpoczął się nabór kandydatów do WSOSP w Dęblinie

Marzysz żeby zostać studentem wojskowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych? To do dzieła! Właśnie rozpoczął się nabór kandydatów na studia. W tym roku WSOSP będzie przyjmować na następujące kierunki i specjalności: 1. Lotnictwo i kosmonautyka w specjalnościach: pilot samolotu odrzutowego, pilot samolotu transportowego, pilot śmigłowca, operator bezzałogowych statków powietrznych i wykrywania celów; 2. Nawigacja w specjalnościach: nawigator naprowadzania, kontroler ruchu lotniczego; 3. Logistyka w specjalności ogólnologistycznej.
 W tym roku naukę w "Szkole Orląt" rozpoczną 122 osoby, w tym 87 na kierunku lotnictwo i kosmonautyka, 22 na nawigacji oraz 13 na logistyce. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych, warunkiem przystąpienia przez kandydatów na pilotów do egzaminu wstępnego do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, jest ukończenie przez nich, z wynikiem pozytywnym, szkolenia sprawdzającego predyspozycje do pełnienia służby na stanowiskach pilotów. W związku z powyższym każdy kandydat na pilota w lotnictwie SZ RP, który uzyska wymaganą grupę zdrowia w Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie, będzie poddany szkoleniu sprawdzającemu w WSOSP w Dęblinie. Mając na uwadze powyższe, WSOSP prosi o jak najszybsze składanie wniosków o powołanie do służby kandydackiej, co umożliwi przeprowadzenie prawidłowego procesu rekrutacyjnego. Zbyt późne złożenie wniosku może uniemożliwić realizację szkolenia sprawdzającego, co w konsekwencji będzie skutkowało niedopuszczeniem kandydata do egzaminów wstępnych. Źródło: WSOSP Dęblin

Komentarze

Popularne posty