Współpraca Politechniki Rzeszowskiej z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT22 grudnia 2016 roku Politechnika Rzeszowska zawarła umowę o współpracy z PLL LOT S.A. Porozumienie dotyczy szkolenia studentów z kierunku lotnictwo i kosmonautyka specjalności „pilotaż” i pozyskania spośród nich pracowników. Dzięki zawartej umowie studenci Politechniki Rzeszowskiej podczas letniej przerwy międzysemestralnej pomiędzy 2. a 3. semestrem studiów II stopnia w ramach obligatoryjnej 4-tygodniowej praktyki będą mogli przez tydzień pracować w PLL LOT. Ponadto w ramach LOT Flight Academy (LFA) będą mogli przeszkolić się w zakresie współpracy w załodze wieloosobowej (kurs MCC) oraz z zapoznać się z charakterystykami lotnymi samolotów z napędem odrzutowym (kurs JOC). Tym, którzy spełnią określone warunki (m.in. uzyskają pozytywną ocenę z przebiegu rekrutacji na specjalność „pilotaż”, z poszczególnych etapów szkolenia lotniczego w OKL PRz, z efektów ww. szkoleń oraz znajomości języka angielskiego), zostanie zaproponowane zatrudnienie w PLL LOT lub spółkach zależnych (ewentualnie zostaną wpisani na listę rezerwowych). Z kolei uczelnia umożliwi pilotom linii m.in. udział w szkoleniu szybowcowym w Akademickim Ośrodku Szybowcowym PRz w Bezmiechowej. Umowę w imieniu PLL LOT podpisali Stefan Malczewski i Borys Buta – członkowie zarządu firmy. Politechnikę Rzeszowską reprezentował rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski oraz dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp. Źródło: Politechnika Rzeszowska

Komentarze

Popularne posty