Prezydent podpisał nowelę o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która zmienia zasady powoływania szefa tej instytucji – poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta RP. Według KPRP prezydent podpisał ustawę w środę (14 grudnia). Sejm przyjął ją 2 grudnia. Nowela zmienia zasady powoływania prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i jego zastępców oraz kryteria ubiegania się o te stanowiska – tłumaczy kancelaria. W dokumencie zapisano, że w przypadku odwołania prezesa Agencji, premier – na wniosek ministra transportu – powierza zastępcy prezesa lub innej osobie pełnienie obowiązków szefa PAŻP na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, z możliwością przedłużania tego okresu o kolejne pół roku, nie więcej jednak niż dwukrotnie. W październiku br. minister infrastruktury i budownictwa ogłosił konkurs na prezesa PAŻP. Chętni mieli czas na składanie ofert do 7 listopada br. Od kandydatów wymagano m.in. wykształcenia wyższego, polskiego obywatelstwa, korzystania z pełni praw publicznych i biegłej znajomości chociaż języka angielskiego. Ponadto kandydat musiał mieć co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym trzy lata przepracowane na stanowiskach kierowniczych związanych z lotnictwem cywilnym. Obecnie p.o. prezesa PAŻP jest Magdalena Jaworska. Pracę w agencji rozpoczęła we wrześniu 2014 roku, kiedy to została powołana na zastępcę prezesa PAŻP ds. finansowo-administracyjnych. W lutym 2015 r. została powołana na p.o. prezesa PAŻP po tym, jak odwołano ówczesnego prezesa agencji Krzysztofa Kapisa. W marcu tego roku premier, na wniosek ministra infrastruktury i budownictwa, przedłużyła powierzenie obowiązków Magdalenie Jaworskiej na sześć miesięcy. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Jej autorzy uzasadniali ten termin tym, że "potrzeba tak krótkiego vacatio legis wynika z faktu, iż ostateczny termin, na który powierzono pełnienie obowiązków prezesa PAŻP, upływa z dniem 31.12.2016 r.". (PAP)

Komentarze

Popularne posty