W Ostrowie Wielkopolskim działa już baza HEMS

W piątek, 18 listopada, odbyło się oficjalne otwarcie nowej bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim. Załoga rozpoczęła dyżur przy udziale Ministra Zdrowia, przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zwiększyło do osiemnastu liczbę stałych baz HEMS. Na lotnisku w Michałkowie załogi będą dyżurować codziennie od wschodu do zachodu słońca (jednak nie wcześniej niż od godziny 7 i nie dłużej niż do godziny 20). Zaplecze bazy w Ostrowie Wielkopolskim jest tymczasowe. Jego elementami są: – zabudowania kontenerowe posadowione na gruncie dzierżawionym od Aeroklubu Ostrowskiego, – część pomieszczenia hangarowego wynajmowanego od Aeroklubu, – cysterna do tankowania śmigłowca, – płyta przedhangarowa oraz płyta postoju śmigłowca. Budowa sfinansowana została w części przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim (remont hangaru i płyty przedhangarowej), w części przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (roboty budowlane, dostawa cysterny paliwowej, dostawa i najem kontenerów). – Jeśli gdzieś były białe plamy, to w najbliższych dniach uruchamiając nowe bazy HEMS powodujemy, że znikną one z mapy Polski – mówił obecny na uroczystości Konstanty Radziwiłł, Minister Zdrowia. Baza tymczasowa działać będzie do czasu wybudowania bazy docelowej, która zostanie sfinansowana ze środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w ramach umowy zawartej z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym dnia 1 marca 2016 roku. Aeroklub Ostrowski umową użyczenia z dnia 1.09.2015 r. przekazał nieruchomość, na której baza ta zostanie pobudowana. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe dysponuje już wszystkimi dokumentami formalno-prawnymi pozwalającymi na wszczęcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Przewiduje się, że baza docelowa rozpocznie działalność statutową w połowie 2018 roku. Będzie to budynek o kubaturze kilkuset metrów kwadratowych, w skład którego wejdą pomieszczenia operacyjno-socjalne, magazyny medyczne i techniczne oraz hangar dla śmigłowca. Efektem powstania nowych baz jest zwiększenie dostępności do Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w wybranych rejonach Polski, które nie były pokryte 60-kilometrowym zasięgiem operacyjnym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Projekt pozwoli na skrócenie czasu dotarcia do nagłego zdarzenia oraz rozszerzenie zasięgu działania lotniczych zespołów ratownictwa medycznego. Źródło: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Komentarze

Popularne posty