Specjalne Posiedzenie Dyrektorów Generalnych Lotnictwa Cywilnego w Bratysławie

W dniach od 1 do 3 września 2016 roku w Bratysławie odbyło się 65. specjalne spotkanie szefów władz lotniczych w ramach Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (European Civil Aviation Conference - ECAC). W spotkaniu uczestniczyła polska delegacja, której przewodniczył p.o. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson. Wśród zaproszonych gości obecni byli także przedstawiciele ICAO, Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz EUROCONTROL. Podczas posiedzenia dyskutowano m.in. nad kwestiami środowiskowymi i klimatycznymi. Sekretarz Generalna ICAO Fang Liu podkreśliła, że wśród najważniejszych wyzwań ICAO jest ograniczenie emisji CO2 i wyraziła nadzieję, że globalny system GMBM zostanie zaakceptowany na najbliższym Zgromadzeniu ICAO na jesieni tego roku. Spotkanie zakończyło się przyjęciem deklaracji nazwanej „Deklaracją z Bratysławy” dotyczącej przystąpienia do systemu GMBM państw ECAC, która została opublikowana i przekazana do dalszych prac. Ponadto polska delegacja zaproponowała przedstawienie na najbliższym forum ECAC wyników ankiety ICAO dotyczącej legislacji poszczególnych państw w obszarze dronów (w tym licencjonowania i ubezpieczenia). Pismo w tej sprawie zostało już rozesłane przez ICAO do państw członkowskich. Jednocześnie szef EASA poinformował o planowanej w Warszawie wspólnej konferencji poświęconej bezzałogowym statkom powietrznym. Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego

Komentarze

Popularne posty