Rada Bezpieczeństwa chce lepszej ochrony ruchu lotniczego przed terrorystami

W przyjętej w ubiegłym tygodniu rezolucji Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała do ściślejszego niż dotąd przestrzegania na całym świecie obowiązujących norm w sprawie ochrony komunikacji lotniczej przed terrorystami i do usprawnienia wymiany informacji w tej dziedzinie. "Państwa świata są w kwestii skuteczności bezpieczeństwa powietrznego zawsze zależne od innych państw" - głosi rezolucja, którą poparło wszystkich 15 państw członkowskich Rady. Dokument odwołuje się do dyrektyw bezpieczeństwa, opracowanych przez będącą wyspecjalizowaną agendą ONZ Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Jest to pierwszy przypadek zajęcia się przez Radę Bezpieczeństwa problemem bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Rezolucja, której projekt przedstawiła Wielka Brytania, stanowi "głośne wezwanie od działania" - oświadczył brytyjski minister spraw zagranicznych Boris Johnson. (PAP)

Komentarze

Popularne posty